Hans-Olof Nilsson omvald till IULs ordförande

Svenska Livs ordförande, Hans-Olof Nilsson, har omvalts till ordförande för IUL. Det beslöts på kongressens sista dag.

–En sak som jag kommer att bära med mig hela mitt liv är den solidaritet som kongressen visade igår för kampanjen till stöd för de 53 sparkade arbetarna på Nestlés fabrik i Indonesien. Om Nestlé befunnit sig här hade ledningen nog allvarligt börjat fundera på om de fattat rätt beslut när de inte vill förhandla om att återanställa de 53, sade Hans-Olof Nilsson samtidigt som han tackade för förnyat förtroende.

Under några få timmar samlades drygt 80 000 schweizerfrances in för att stödja de 53 indonesiska Nestléarbetarna och deras familjer så att de kan hålla ut fram tills en seger vunnits. Bara med dessa pengar beräknas familjerna kunna klara sig minst ett halvår framåt.

Hans-Olof Nilsson underströk också att omvalet till ordförande på fem år inte bara handlar om honom själv utan berör det egna förbundet, det vill säga Livs.

–Det är så att man kan göra ordförandejobbet lätt för sig men man kan också göra det svårare och försöka vara väldigt engagerad. Jag har valt det senare alternativet att vara väldigt engagerad, sade han och fortsatte:

–Och det innebär naturligtvis att mina kamrater framförallt i i Livs ledning får ta större ansvar och jag tycker att kongressen borde ge mitt förbund en stor applåd.

På IUL-kongressen berättades det om många fackliga segrar runt om i världen men också vilka svåra utmaningar som fackföreningsrörelsen står inför.

Ett återkommande budskap från talarstolen var att den kränkning som ett fackförbund inom IUL-familjen blir utsatt för är en kränkning mot alla. Svaret kommer att ges i form av gemensamma solidaritetsaktioner.

 Gunnar Brulin och Malin Klingzell-Brulin

”Med ryggen mot väggen”

När vi talar om orättvisor utgår vi från klassklyftor, men vi behöver se fler nyanser. Det handlar också om att se att kvinnor har ett sämre utgångsläge än män bara för att de är kvinnor, sa Hans-Olof Nilsson, när han öppnade IUL:s 26:e kongress i Genève.

Hans-Olof Nilsson, IULs ordförande från svenska Livs, inledde med att kommentera finanskapitalets makt som utlöst den ekonomiska krisen och lett till både massarbetslöshet och skuldkriser vars nota skyfflats över på löntagarna.

Även matförsörjningen har blivit föremål för spekulation, ett fåtal stora företag bestämmer tillgången på mat genom att lägga om sin produktion från mat till biobränsle. Enligt FAO minskar världens livsmedelsreserver i en alarmerande takt.

– Vi står med ryggen mot väggen. Solidaritet är det enda medel som vi har till vårt förfogande för att ta oss ur krisen. Kamrater, vi behöver organisera oss, kämpa och vinna.

Det är också kongressens motto: att organisera sig, kämpa och vinna. Men för att det ska bli möjligt behöver orättvisornas hela vidd lyftas fram, också det som beror på kön, bara så kan fackföreningarna växa och bli starkare.

– Kvinnor har lägre lön, sämre möjligheter till utveckling. Kvinnor har ett sämre utgångsläge. När vi inser att det är så och börjar göra något åt det blir vi feminister. Jag är feminist, sa Hans-Olof Nilsson.

Frågan om vad den feminism som praktiseras inom IUL kan innebära fick en blixtbelysning när danska NNF:s ordförande Ole Wehlast tog upp en stadgefråga. Det danska förbundet kom till kongressen med tre män och en kvinna och levde därmed inte upp till stadgarnas krav på kvinnlig representation motsvarande 40 procent.

– Hur ska man tolka stadgarna? Om vi kommit med fyra kvinnor hade vi då haft full rösträtt? Det är omvänd diskriminering.

Enligt IUL:s generalsekreterare Ron Oswald var det en korrekt tolkning av stadgarna att fyra kvinnor skulle gett förbundet full rösträtt.

– Om det enbart är kvinnliga ombud så är det inget problem. Anledningen till att det är så här är att vi så länge haft det motsatta problemet. Delegationer med bara män. Stadgarna föreskriver ett visst minsta antal kvinnor så om det är fler är det inte emot stadgarna.

Det var på IUL:s förra kongress 2007 som beslutet togs om positiv särbehandling av kvinnor och det beslutet gäller fortfarande.

I sitt eget inledningstal till kongressen valde Ron Oswald att tala om betydelsen av kamratskap och att detta är IUL:s styrka och något som företagen saknar.

– Det är något som är centralt för oss och en förklaring till varför vi vinner och det i situationer då vi saknar ekonomiska resurser och inte borde kunna vinna.

Han konstaterade att företagen hela tiden upprepar tillväxtmantrat.

– Företagen försöker hävda att tillväxt är en naturlag och att brist på tillväxt är en större katastrof än brist på livsmedel eller brist på mänskliga rättigheter.

Han underströk att företagens syn måste ifrågasättas.

– Det gäller att inte låta sig luras av företagens tal om värderingar och etik och mänskliga rättigheter. Det är bara medel för att tjäna ännu mera pengar.

Han menade att det var dags att sluta viska och istället börja skrika, det måste också bli ett slut på artiga förslag i företagsstyrelserna som går direkt i papperskorgen.

– Det är dags att vi reser oss och gör vår röst hörd.

Gunnar Brulin/ Malin Klingzell-Brulin

 

IUL:s 26:e kongress Genève, 15-18 maj 2012 IUL:s 26:e kongress Genève, 15-18 maj 2012

Kongressen äger rum i Centre International de Conférences Genève, 17 rue de Varembé i Genève, Schweiz.
Kongressens tema är ”Organisera, kämpa och vinn!”
Förra gången IUL höll kongress var i mars 2007 och temat den gången var ”Makt genom organisering”.
Kongressen finns också som Facebook-event, här.  Observera att du inte kan anmäla dig till kongressen via Facebook. Kongressen är endast öppen för delegater som utsetts av IUL:s medlemsförbund.
Adressen till kongressens hemsida är http://www.iuf.org/26thcongress