IULs Kvinnokonferens

Kvinnokonferensen äger rum den  12-13 maj 2012 (från kl 09.00 till 17.30) i rum 5-6 på det internationella konferencentret, CICG, Rue Varembé 17, 1202 Genève.

IULs handlingsprogram för jämställdhet

Förslag till dagordning