Genève, den 29 augusti till 1 september 2017
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Skandinaviska

FÖLJ OSS:  

Ombuden inledde debatten om resolutioner som behandlade organisering och kamp.

IUL:s biträdande generalsekreterare Sue Longley inledde diskussionerna med att säga, att man skulle få höra om en del framgångar som uppnåtts. Hon nämnde särskilt ett avtal med det jättelika transnationella företaget Danone om att sätta gränser när det gällde otrygga anställningsformer. Hon talade också om den tekniska utvecklingen, förlust av jobb och den kontroversiella frågan om en universell grundinkomst. Man kan lyssna till en del av hennes tal på Radio Labour.

Nästa talare var Hidayat Greenfield, IUL:s regionalsekreterare för Asien och Stillahavsområdet, som talade om kampen för fasta jobb och mot otrygga anställningar. Han noterade en rad framgångar och talade om vad man vann, när man vann en kamp. Han konstaterade också, att lokala framgångar kunde leda till förändringar inom ett helt företag.

Ombud från olika delar av världen talade om kamper som fördes i deras länder och även om framgångar som arbetstagarna hade uppnått. Flera personer tog upp de kommande strejkerna vid McDonald’s, däribland den första strejken någonsin vid McDonald’s i Storbritannien.