IUF logo; clicking here returns you to the home page.
IUL
Förenar livsmedels- och lantarbetare samt hotellanställda världen över


Unilevers direktörer och bemanningsföretag bakom misshandel av medlemmar i aktionsgruppen på Liptonfabriken i Khanewal

Upplagd på IULs hemsida den 11-Sep-2009

Skicka denna artikel till en vÅ n.

Senaste offret i Casual-T-kampanjen i Pakistan: aktionsgruppsmedlemmen Abdul Aziz får sjukhusvård efter att ha misshandlats av anhöriga till ägarna av bemanningsföretaget som Unilever anlitar.

Inför hotet att mista den extremt lönsamma uthyrning av arbetskraft som i två decennier utgjort grunden till systemet med engångsjobb på Unilever Pakistans Liptonfabrik drar sig inte bemanningsföretagen för att tillsammans med fabriksledningen gripa till våld i kampen mot de arbetare som slåss för rätten till fast anställning direkt hos Unilever. Provokationerna äger rum efter att OECD:s nationella kontaktpunkt i Storbritannien offentligt uppmanat myndigheterna att ingripa och medverka till en förhandlingslösning i konflikten som föranlett IUL att protestera hos OECD mot Unilevers flitiga användning av inhyrd personal på fabriken i Khanewal, i strid mot OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Under nattskiftet den 31 augusti skadades tre arbetare när anhöriga till Riaz Ahmad & Brothers – en av de största leverantörerna av arbetskraft till Unileverfabriken i Khanewal – gick till våldsamt angrepp mot medlemmar i aktionsgruppen. Abdul Aziz tvingades söka sjukhusvård för skallskador och Shahzad Kaleem bröt en tumme. Khizr Hayat blev endast lindrigt skadad.

Det våldsamma angreppet på medlemmar i aktionsgruppen sker mot bakgrund av att bemanningsföretagen och Liptondirektörerna tidigare i år nyanställt i stor skala. När Unilever utsattes för påtryckningar från den globala Casual-T-kampanjen uppmanade fabriksledningen bemanningsföretagen att anställa så många som möjligt av sina anhöriga för att skapa en grupp arbetare som är motståndare till kampanjen.

De många nyanställda arbetare som bemanningsföretagen rekryterat från ägarnas hembyar och mer avlägsna släkt fick genast två konsekvenser:

För det första kunde direktörerna nu hämnas mot aktionsgruppens medlemmar genom att förkorta deras arbetsdagar och låta den nya inhyrda personalen överta en del av deras arbetsuppgifter. Konkurrensen om arbetsdagar ökade och det blev vanligt med uppenbar diskriminering i fördelningen av arbetsuppgifter, och de nyinhyrda arbetarna fick till och med högre lön (se vår artikelserie ”Working at Lipton Casual-T” på hemsidan). På grund av hämndåtgärderna blir nu arbetarna som slåss för rätten till anställningstrygghet ännu fattigare, mer skuldsatta och mer otrygga.

Genom att skapa en grupp nyinhyrda som är lojala mot bemanningsföretagen kan direktörerna för det andra försvara det system med engångsjobb som tvingar 90 % av arbetarna att leva i ständig otrygghet.

Det var detta som föranledde IUL attden 16 juni offentligt varna för att ”nya tillfälligarbetare [anställs] parallellt med att Unilever medvetet försöker splittra arbetarna genom att tvinga fram hårdare konkurrens om svältlönerna, kanske i hopp om att detta ska urarta i våldsamheter som kan användas som förevändning för ett frontalangrepp på aktionsgruppen.”

Provokationerna den 31 augusti är precis en sådan våldshändelse som direktörerna medvetet kokat ihop på Casual-T-fabriken. Aktionsgruppen har kraftfullt uppmanat sina medlemmar att inte låta sig provoceras. Men när situationen hela tiden förvärras och känslorna svallar, när diskrimineringen mot aktionsgruppens medlemmar fortsätter och spänningen mellan de båda arbetargrupperna stiger, ja då är läget i det närmaste explosivt. Unileverdirektörerna och bemanningsföretagen försöker desperat vidmakthålla ett lönsamt system grundat på diskriminering och fattigdom och sätta stopp för en förhandlingslösning genom att provocera och misstänkliggöra aktionsgruppen.

Det är IUL:s åsikt att det direkta ansvaret för våldsamheterna på Liptons tefabrik i Khanewal är Unilevers.

KLICKA HÄR OCH SKICKA ETT PROTESTBREV TILL UNILEVER – SÄG ÅT KONCERNLEDNINGEN ATT SLUTA MED PROVOKATIONERNA OCH BÖRJA FÖRHANDLA!
Pyramiderna byggdes av slavar – Unilevers inhyrda arbetare bygger tepyramider!

Varumärkena är centrala i vår industri. Det är genom varumärkena som vi möter och bygger ett förhållande med våra konsumenter och samhället; och vi kan åstadkomma samhällsutveckling och maktspridning

Unilever Pakistans Social Report för 2008


www.casualtea.org