IUF logo; clicking here returns you to the home page.
IUL
Förenar livsmedels- och lantarbetare samt hotellanställda världen över


Nu kokar det på Nescafé i Indonesien – Agera nu: upp till kamp för fackliga rättigheter!

Upplagd på IULs hemsida den 26-Oct-2009

Skicka denna artikel till en vÅ n.

”Good Food - Good Life” - Ajöss till arbetstagarnas rättigheter

Klicka här och skicka ett protestbrev till Nestlé!

I Nestlés bolagsprinciper lovar företaget att ”respektera de anställdas rätt att bilda representativa organisationer och att gå med – eller inte gå med – i facket, förutsatt att denna rättighet utövas i full frihet, samt etablera en konstruktiv dialog med deras fackföreningar.”

Och skulle de anställda behöva hjälp med detta så kan de alltid vända sig till direktörerna.

Affärerna går bra för Nescaféfabriken i Panjang i Indonesien. 75 % av produktionen exporteras till i-länder. Företaget nyanställer.

De nyanställda får två papper i sin hand när de börjar jobba på fabriken: anställningskontraktet och en medlemsansökan till en organisation som heter FKBNI. I enlighet med Nestlés bolagsprinciper informeras de om att de själva får välja om de vill gå med i FKBNI eller inte, så att de inte känner sig påtvingade ett val. Det är rätt och riktigt, eftersom Nestlés bolagsprinciper fastslår att ”Nestlé vill vara en förebild på människorättsområdet i hela sin verksamhet och har intresse av att uppmuntra bättre sociala villkor, som ju är en viktig förutsättning för uthållig utveckling.”

Nestlé har i sin strävan att nå de målen till och med infört positiv särbehandling.

Det är inte helt enkelt att bilda en fackförening i Indonesien. Årtionden av diktatur och ett notoriskt korrumperat rättsväsende (ja, till och med Världsbanken har sagt att det är omöjligt att få en rättvis rättegång i landet) kastar en slagskugga över arbetsplatsen. Bäva månde arbetstagarna för sin anställningstrygghet.

Nestlés lilla bidrag har varit att sedan 2007 uppmuntra tillkomsten av en organisation vid namn FKBNI som säger sig representera Nescaféarbetarna i Panjang. FBKNI har till och med på Nestlés bekostnad hållit möte på lyxhotellet Lampung Sheraton.

Tidpunkten var noga vald. Sedan hösten 2007 hade det IUL-anslutna facket på Nestléfabriken i Panjang, SBNIP, å arbetarnas vägnar begärt förhandlingar om välbehövliga förändringar i kollektivavtalet. 2007 var ett år med skenande inflation vad gäller priset på mat och andra livsnödvändigheter. SBNIP ville att löneförhandlingar skulle inkluderas i kollektivavtalsprocessen och att löneskalan skulle finnas med i anställningskontraktet. De tycker att det är en grundläggande rättighet.

Nestlés direktörer å sin sida tyckte att lönen var ”en affärshemlighet” och försökte tvinga SBNIP:s medlemmar att gå med i FKBNI. Namnunderskrifter förfalskades på medlemsansökningarna. Man gjorde hembesök hos SBNIP-medlemmar som fick Nestlés bolagsprinciper och Nestlés trohet till FN-initiativet Global Compact förklarade för sig. En del av dem förflyttades och kameraövervakades. FKBNI-medlemmar som söker utbildningsbidrag för sina barn får dem beviljade. Ansökningar från SBNIP-medlemmar avslås ”av administrativa skäl”.

I fjol inlämnade IUL å SBNIP:s vägnar en protest hos OECD:s nationella kontaktpunkt i Schweiz. Enligt OECD:s riktlinjer för multinationella företag måste nämligen transnationella företag rätta sig efter internationellt erkända människorättsnormer, till exempel fackliga rättigheter. I protesten hänvisades till grundläggande brott mot riktlinjerna och den nationella kontaktpunkten uppmanades att verka för genuina kollektivavtalsförhandlingar på Nestlé i Indonesien.

Medan protesten behandlades av de schweiziska myndigheterna passade Nestlés koncernledning på att via den lokala arbetsdomstolen tvinga genom ett kollektivavtal. Arbetsdomstolen har – föga förvånande – utfärdat ett ultimatum: facket måste antingen godkänna det av Nestlé föreslagna kollektivavtalet inom 15 dagar eller finna sig i att ett annat äldre avtal gäller. Avtalet som direktörerna tvingat igenom förlänger endast det befintliga avtalet och innehåller ingen löneförhandling – eller ens några uppgifter om löneskalan, som fortsätter vara ”en hemlighet”.

Nestlé har ”medgett” att man eventuellt kan tänka sig att löneförhandla under 2010 – men kräver att SBNIP först skriver på företagets ”förslag” för 2008-2009 samt att FKBNI – som ju skapats och närts för att krossa SBNIP – ska medverka i processen. Samtidigt utsätter direktörerna SBNIP för dagliga påtryckningar: Nespressure.

Trots domstolsbeslutet finns inget som kan hindra Nestlé från att NU börja förhandla på allvar med SBNIP om ett nytt kollektivavtal. Det vill säga, bortsett från en krampaktig vilja att sätta press på arbetarna och försvaga facket på Nestlé i Panjang och på andra fabriker i andra länder hos världens största livsmedelsföretag.

STOPPA Nespressure och förhandla nu! KLICKA HÄR OCH SKICKA ETT PROTESTBREV TILL NESTLÉ!Mer om Nestlé, Nespressure och kampen för rättvisa hittar du här: www.nespressure.org.