IUF logo; clicking here returns you to the home page.
IUL
Förenar livsmedels- och lantarbetare samt hotellanställda världen över


FN:s specialrapportör för rätten till mat manar till handling: mer än hälften av de svältande i världen ingår i livsmedelssystemet

Upplagd på IULs hemsida den 09-Mar-2010

Skicka denna artikel till en vÅ n.Rätten till mat baserar sig på centrala människorättsinstrument (deklarationer, konventioner, avtal) där regeringar och stater åläggs att inte bara värna den här grundläggande rättigheten utan dessutom aktivt måste se till att rätten till mat förverkligas i praktiken. Icke-statliga parter – till exempel de mat- och jordbruksjättar som alltmer dominerar det globala livsmedelssystemet – måste också följa den internationella människorätten och bland annat försäkra sig om att de inte bryter mot mänskliga rättigheter i sin verksamhet.

I en ny rapport riktar FN:s specialrapportör för rätten till mat, Olivier De Schutter, en rad starka rekommendationer till regeringar och företag vad gäller ”deras skilda men komplementära ansvarsområden i internationell lag” beträffande förverkligandet av rätten till mat.

En av utgångspunkterna i rapporten är att drygt hälften av de svältande i världen är matproducenter – lantarbetare och småbönder – och att förverkligandet av rätten till mat förutsätter aktiva insatser inuti själva livsmedelssystemet för att hantera industrijordbrukets olika konsekvenser (uppköpare, förädlare, detaljister).

Olivier De Schutter föreslår bland annat följande åtgärder rörande lantarbetarna och rätten till mat:


Rapporten Agribusiness and the Right to Food (Jordbruksindustrin och rätten till mat) som dessutom formulerar en rad viktiga förslag för att skydda småbönder och främja förverkligandet av deras rätt till mat kan laddas ner här på engelska, franska och spanska.