IUF logo; clicking here returns you to the home page.
IUL
Förenar livsmedels- och lantarbetare samt hotellanställda världen överKraft och Cadbury – vinnare och förlorare

USA och EU måste genast börja försvara demokratin i Honduras!


Finanshajarnas ryktesspridning får arbetstagarna att ta skydd


Nestlé, företaget som utpressare och maktens arrogans


Fantasi, verklighet och kvartalsrapporter


Kommissionären, öppenheten och uppförandekoderna – bov vid vägens ände?


G20-mötet och framtiden – frågor för arbetarrörelsen


Melaminmjölken avslöjar verkligheten bakom de 'globala varumärkena'


Nestlé låter pr gå före förnuft i kinesisk mjölkskandal


Koncentration, karteller och frihandelspirater


Kapitulation för svälten på FAO


Svältproduktion


Dröm, verklighet och lögn: Davos, högbelånade utköp och nedskärningar


Den 18 december: internationella migrantdagen och facklig aktion


Burma i kris


De högbelånade utköpsaffärernas hårda värld blev plötsligt hårdare


Ifrågasätt straffriheten i Colombia!


Konflikten i Sverige belyser behovet av en legalisering av sympatiåtgärder


Nya dödsfall i brittiskt fågelinfluensautbrott ger ny aktualitet åt globalt hot


Kina och den globala sweatshoplobbyn


Pinochet: Hunden är död, men inte hans rabies


Kommissionären vid smörgåsbordet


Stoppa förtrycket i palmoljeproduktionen: en facklig agenda


Första maj 2006 – nej till sämre anställningstrygghet, anständigt jobb åt alla


Asbest är den största arbetsmiljörisken i världen – förbjud asbest nu!


1 2 3 [>>]