<<< Back to Nestle Union Network

Europæisk Samarbejdsudvalg, 23.-25.maj 2007: Udtalelse om resultat

40 medarbejderrepræsentanter – arbejdspladsdelegerede og fagforbundssekretærer – mødtes i Geneva 23.-25. maj 2007 til det halvårlige møde i Nestlés Europæiske Samarbejdsudvalg. Mødet omfattede også delegerede fra Bulgarien og Rumænien, der deltog for første gang.

Diskussionen på medarbejdernes og deres fagforbunds forberedende møde den 23. maj afslørede, at fagforbund på tværs af Europa lider under konsekvenserne af de angreb på eksisterende overenskomster og på medarbejdernes rettigheder, som Nestlé har lanceret ved forhandlingsbordene i hele regionen. Kataloget over anklager rettet imod Nestlé omfatter:

 De nægter at gå konstruktivt ind i overenskomstforhandlinger
Viser uforsonlighed, griber til trusler og intimidering, forsøger at gennemføre forandringer uden forhandlinger, opfylder kun lige akkurat lovmæssige krav om at forhandle overenskomst – alt dette viser, at Nestlé med vilje:

 Nedtoner arbejdsmarkedsrelationer eller, i de tilfælde, social dialog.

 Undergraver de ansattes købekraft:
I hele Europa har Nestlé enten iværksat lønstop eller effektivt opnået et sådant ved at kræve indrømmelser.

Deltagerne erkendte, at de ødelæggende forhold for arbejdsmarkedsrelationer og overenskomstforhandlinger var udbredte og symptomatiske for en politik, der over hele Europa underminerer eksisterende overenskomster og svækker medarbejdernes rettigheder.

På plenarmødet den 24. maj var Nestlé's svar på spørgsmål og bekymringer undvigende. Argumentet "nationalt vs. europæisk" blev kørt frem i et klart forsøg på at undgå kommentarer til arbejdsmarkedsrelationernes tilstand i Europa. Nestlés tilgang til det Europæiske Samarbejdsudvalg og dets medlemmer viste, at de punkter, der blev rejst i det åbne brev i december 2006 – som åbenbart i den grad "chokerede" Nestlés ledelse – stadig gælder.

Ved medarbejdernes og deres fagforbunds evaluering den 25. maj var deltagerne enige om, at det var nødvendigt med klare tilkendegivelser af solidaritet og støtte fra Nestlé-ansatte og deres fagforbund for at støtte kolleger og fagforbund i konfliktsituationer og vise en enig front over for selskabets tvang. Som et resultat af diskussionerne blev det vedtaget at fokusere opmærksomheden på følgende alvorlige spørgsmål, der rejste sig af de delegeredes indlæg:

 GNBS: De forbundsdelegerede i Nestlé ESU vil udvikle deres egen forståelse af og strategier over for Nestlés ”shared services”-projekter med hjælp fra delegerede med særlig ekspertise.

 Kontrakt-arbejde: For at dokumentere og analysere den tiltagende tilflugt til kontrakt-arbejde, som adskillige delegerede informerede om, vil IUL revidere og genudsende spørgeskemaet fra 2005.

 Ældre medarbejdere: Delegerede fra Frankrig og Tyskland er blevet enige om at lave et sæt spørgsmål for at gøre os i stand til at klarlægge tilfælde af diskrimination og god praksis, hvad angår behandling af medarbejdere, der nærmer sig afslutningen på deres arbejdsliv.

Derudover blev de delegerede enige om at fremskynde det igangværende, men fastlåste, arbejde om ligebehandling og ligeløn på nationalt plan og holde IUL informeret.

De delegerede blev informeret om Verdensdagen imod børnearbejde i landbruget – den 12. juni 2007 og var enige om at skrive til deres nationale Nestlé-ledelse og opfordre dem til effektivt at påtage sig at udrydde børnearbejde i deres leverings-kæde. På baggrund af omfanget af børnearbejde i sektoren, kan kun få forarbejdede fødevareprodukter troværdigt bekræftes at være lavet uden børnearbejde.

Til slut udtrykte de delegerede – i lyset af den irske delegeredes tomme plads – solidaritet med de ansatte i Irland, der uretfærdigt var blevet fyret på grund af omkostningsbegrænsninger, og støtte til deres kamp for en ordentlig behandling og anerkendelse, idet de var helt klar over, at hvad der er sket i Irland, kan gentages i hele Nestlé-systemet.