<<< Back to Nestle Union Network

Nestlés Europeiska Koncernråd - 23-25 november 2009

Efter meningsskiljaktigheterna vid NECIC-mötet i juni 2009, som handlade om företagets prioritering av beteendegrundade säkerhetssystem, mål om nollsiffriga olyckstal och den därmed sammanhängande statistiska manipuleringen, fortsatte facket att påpeka hur inadekvat företagets missledande statistik var och problematiken kring ett belöningssystem som grundar sig på nådda mål. Liknande oro uttrycktes åter igen över NCE, Nestlés program för produktionseffektivitet. Presentationen av programmet kritiserades för sin brist på innehåll och rikliga propaganda.

Tillkännagivandet av ett lönestopp i Storbritannien ledde till stora motsättningar på detta möte. Trots att Nestlé i Storbritannien vägrar kollektivförhandla, tillkännagav företaget i november att löneökningar inte kunde komma ifråga i de lokala förhandlingarna 2010. Istället skulle företaget erbjuda prestationsgrundande bonusersättningar till de arbetstagare som gjorde sig förtjänta av en löneökning. De brittiska förbunden protesterade omedelbart mot denna attack på det kollektiva förhandlingsförfarandet. Företaget svarade, på ett intet övertygande sätt, med att bekräfta att man även fortsättningsvis kommer att kollektivförhandla, samtidigt som man satsar på resultatutvärdering och på ett prestationsgrundande lönesystem.

IUL och dess medlemsförbund har bedrivit en kampanj för rätten till att förhandla om löner för Nestléarbetare i länder såsom Ryssland, Indien och Indonesien, länder där företaget har totalvägrat att förhandla om löner. Nu använder företaget NCE som förevändning för att fortsätta förvägra arbetstagarna rätten till att förhandla om grundläggande löner. IUL kommer att fortsätta att kämpa för och försvara rätten till meningsfulla kollektivförhandlingar, även då det gäller löneförhandlingar, för alla Nestléarbetare och för deras fackförbund.

Protokoll fört vid NECIC-mötet i november 2009.