IUF logo.

العربية | 中文 | Deutsch | English | Español | Français | 日本語 | Русский | Skandinaviska


International Domestic Workers Federation (IDWF)

Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO)
All for One - One for All: A Gender equality guide for trade unionists in the agriculture, food, hotel and catering sectorsIUF Action Program for EqualityFrom Lusaka to Accra: More women, doing more, building our unions - Achievements of the IUF Africa Regional Women’s Project, 2007-2011Guide for the establishment of the Programme on Occupational Safety and Health for Working Women in French speaking West Africa


Old IUF Women Workers Blog

Nyheter

IUL och Sodexo undertecknar internationellt avtal om hur man förhindrar sexuella trakasserier på arbetsplatsen 10-07-2017

IUL har undertecknat ett internationellt avtal med det franskbaserade catering- och serviceföretaget Sodexo om åtgärder som syftar till att förhindra sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Det gemensamma IUL-Sodexo-åtagandet, som grundar sig på delad insikt i att sexuella trakasserier utgör en kränkning av de mänskliga rättigheterna och att kvinnor som arbetar i tjänstesektorn utsätts för stora risker, fastställer en policy och förfaranden som skall bidra till nolltolerans.
[read more]

Ingen plats för sexuella trakasserier på Unilever 21-04-2017

cover_sDen 26 januari 2016, undertecknade Unilever, IUL och IndustriAll ett Gemensamt Åtagande om att förebygga sexuella trakasserier. IUL ger nu ut en broschyr om  avtalet. Den innehåller konkreta åtgärder som varje förbund borde vidta för att förhindra sexuella trakasserier.
[read more]

Sexuella trakasserier genomsyrar tjänstesektorn 13-12-2016

Medlemsenkäter i Nordamerika och Norden och annan insamlad information visar på ett alarmerande antal sexuella trakasserier inom hotell-, restaurang-, catering- och turistsektorn.


[read more]

Gemensamt åtagande för att förebygga sexuella trakasserier på Unilever 01-04-2016

IUL och IndustriAll, internationella fackföreningar som representerar anställda vid den globala livsmedels och hem och personliga hygienprodukt tillverkaren Unilever, har undertecknat ett gemensamt åtagande med företaget för att förebygga sexuella trakasserier på Unilever arbetsplatser


[read more]

Trygg i hemmet, trygg på jobbet – nolltolerans mot våld 11-03-2013

Internationella kvinnodagen 2012 – gäller ”Good Food, Good Life” också för Nestlés kvinnliga arbetstagare? 07-03-2012[More]