IUF logo.

العربية | 中文 | Deutsch | English | Español | Français | 日本語 | Русский | Skandinaviska


International Domestic Workers Federation (IDWF)

Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO)
All for One - One for All: A Gender equality guide for trade unionists in the agriculture, food, hotel and catering sectors


IUF Action Program for Equality: English / Deutsch / Français / Español / Skandinaviska


From Lusaka to Accra: More women, doing more, building our unions - Achievements of the IUF Africa Regional Women’s Project, 2007-2011Guide for the establishment of the Programme on Occupational Safety and Health for Working Women in French speaking West Africa


Old IUF Women Workers Blog

Nyheter - Kvinnliga arbetstagare

Ny lag i Nya Zeeland ger betald ledighet för drabbade av familjevåld 21-08-2018

En ny lag som antogs av Nya Zeelands parlament ger offer för familjevåld tio dagars betald ledighet så att de kan trygga sin personliga säkerhet. Enligt lagen - som träder i kraft i april 2019 - behöver offren inte bevisa våldet och ska ges tillgåg till flexibla arbetsvillkor som förbättrar deras säkerhet.
[read more]

Schweiziskt förbunds undersökning av städpersonalens förhållanden vid Marriotts hotell i Zürich visar på exploatering och farliga och ohygieniska förhållanden 20-07-2018

En undersökning som gjorts av IUL:s medlemsförbund Unia av städpersonalens arbetsförhållanden vid Marriott-hotellen i Zürich - en av världens dyraste städer - visar klart de brutala konsekvenser som intensivt entreprenadarbete får: den utsatta arbetskraften måste jobba allt fortare och exploateras hårt och det leder till farliga och ohälsosamma villkor för arbetstagarna och gästerna. Det leder också till många kränkningar av det nationella kollektivavtalet för städbranschen, vilket fastställer de minimiarbetsvillkor som ska gälla enligt lag.

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER (PÅ ENGELSKA)

[read more]

Marriott-anställda världen över kräver krafttag mot sexuella trakasserier 31-05-2018

http://www.iuf.org/w/sites/default/files/Marriott1.jpgMedlemmar i fack på Marriott-hotell i Afrika, Asien och Stilla havet, Europa och Nord- och Sydamerika samlades i Genève 29 maj för att kräva att världens största hotellkoncern vidtar globala åtgärder för att skydda personalen mot den epidemi av sexuella trakasserier som härjar i branschen.
[read more]

JÄMLIKHET NU! För en internationell konvention för att stoppa våld mot kvinnor på arbetsplatsen 06-03-2018

IUF_8March_Swedish_NA_2IUL-förbundens deltagande i Internationella kvinnodagen i år koncentrerar sig på kampen för att sätta stopp för våld mot kvinnor, som har sitt upphov i det motstånd som finns mot jämlikhet. Sexuella trakasserier riktade mot en kvinna är en lömsk påminnelse om att hon inte egentligen har rätt att vara i arbete. Det är anledningen till att denna kamp är något som angår alla och också varför facket spelar en så avgörande roll.

[read more]

Isländska arbetsgivare måste bevisa att de följer den nya likalönelagen eller betala böter 26-01-2018

Lönediskriminering på grund av kön har varit olagligt länge på Island - precis som i många andra länder. Men löneklyftan mellan män och kvinnor består. Enligt lagen om jämställda löner (på engelska) som trädde i kraft 1 januari måste nu arbetsgivare bevisa att de betalar lika lön för samma arbete eller arbete av lika värde - annars får de böta.

[read more]

IUL och Sodexo undertecknar internationellt avtal om hur man förhindrar sexuella trakasserier på arbetsplatsen 10-07-2017

IUL har undertecknat ett internationellt avtal med det franskbaserade catering- och serviceföretaget Sodexo om åtgärder som syftar till att förhindra sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Det gemensamma IUL-Sodexo-åtagandet, som grundar sig på delad insikt i att sexuella trakasserier utgör en kränkning av de mänskliga rättigheterna och att kvinnor som arbetar i tjänstesektorn utsätts för stora risker, fastställer en policy och förfaranden som skall bidra till nolltolerans.
[read more]

Ingen plats för sexuella trakasserier på Unilever 21-04-2017

cover_sDen 26 januari 2016, undertecknade Unilever, IUL och IndustriAll ett Gemensamt Åtagande om att förebygga sexuella trakasserier. IUL ger nu ut en broschyr om  avtalet. Den innehåller konkreta åtgärder som varje förbund borde vidta för att förhindra sexuella trakasserier.
[read more]

Sexuella trakasserier genomsyrar tjänstesektorn 13-12-2016

Medlemsenkäter i Nordamerika och Norden och annan insamlad information visar på ett alarmerande antal sexuella trakasserier inom hotell-, restaurang-, catering- och turistsektorn.


[read more]

Gemensamt åtagande för att förebygga sexuella trakasserier på Unilever 01-04-2016

IUL och IndustriAll, internationella fackföreningar som representerar anställda vid den globala livsmedels och hem och personliga hygienprodukt tillverkaren Unilever, har undertecknat ett gemensamt åtagande med företaget för att förebygga sexuella trakasserier på Unilever arbetsplatser


[read more]

Trygg i hemmet, trygg på jobbet – nolltolerans mot våld 11-03-2013

Internationella kvinnodagen 2012 – gäller ”Good Food, Good Life” också för Nestlés kvinnliga arbetstagare? 07-03-2012[More]