PepsiCrush logo.

Deutsch | English | Español | Français | Skandinaviska

Vad är PEPSICRUSH?

Globala snacks- och läskjätten PepsiCo bryter mot mänskliga rättigheter.

”Vi kan se ett mönster i PepsiCo:s beteende: företaget står handfallet när det gäller att ta itu med brott mot mänskliga rättigheter i sin egen eller leverantörernas verksamhet. Eller så bryr de sig bara inte.”

Ron Oswald, generalsekreterare, IUL

Företaget målar upp sig själv som en sann människorättsvän, men bryter ständigt mot de anställdas rätt att bilda fackföreningar och förhandla kollektivt, vilket är en grundläggande mänsklig rättighet.

På PepsiCos Frito-Lay-fabrik i Lahore i Pakistan reagerade företagsledningen i juli i år på bildandet och den officiella registreringen av en fackförening med 650 medlemmar genom att trakassera och omplacera fackets funktionärer. Arbetsgivaren försökte också kringgå fackets kollektiva förhandlingsrätt genom att skapa en falsk fackförening. Fackliga funktionärer har på falska grunder utsatts för disciplinåtgärder och ordföranden har omplacerats till en annan arbetsplats så att han inte kan träffa medlemmarna. Arbetsgivaren försöker tvinga fackmedlemmar att gå ur facket.

Modellen som rättighetsbrotten i Pakistan baserar sig på hade tidigare provats ut i Guatemala. Den 28/4 2015 registrerade anställda på PepsiCo:s snacksfabrik i Guatemala City sin fackförening, SITRAFRITOLAY, med nästan 900 av fabrikens totalt 1 300 anställda som medlemmar. I juni 2015 bröt företaget mot deras kollektiva förhandlingsrätt genom att teckna ett treårigt kollektivavtal med en liten arbetsgivarstödd fackförening. Arbetsgivaren och det företagskontrollerade facket försöker att med ekonomiska incitament få medlemmarna att lämna SITRAFRITOLAY.

Sedan 2013 har IUL:s medlemmar stött en grupp modiga lagerarbetare i den indiska delstaten Västbengalen som miste jobbet för att de utnyttjade sin rätt att bilda en fackförening. Företaget som sparkade dem – Radhakrishna Foodland Pvt. Ltd (RKFL) – driver en lageranläggning vars enda kund är PepsiCo.

IUL har uppmanat PepsiCo att använda sitt inflytande över leverantören för att säkra att arbetarna återanställs på villkor som garanterar deras rättigheter i framtiden. PepsiCo vägrar.

I Guatemala och Pakistan struntar PepsiCo:s ledning blankt i de mänskliga rättigheterna. Att PepsiCo varken erkänner eller tar itu med de ständiga människorättsbrotten hos sin västbengaliska lagerleverantör gör företaget medskyldigt till dessa brott.

”STOP PEPSICRUSH!” är namnet på den internationella fackliga kampanjen för fackliga rättigheter åt PepsiCo:s anställda och arbetarna på RKFL:s lager i Indien.

Säg åt PepsiCo att respektera mänskliga rättigheter.

Klicka här för att skicka ett protestbrev till företaget!

PepsiCo Nyheter

Fackföreningar uppmanar PepsiCo att stoppa rättighetsbrotten i Indien och Pakistan 20-09-2016

PepsiComeetingweb
PepsiCo bryter mot rättigheterna för en grupp modiga lagerarbetare i Indien, som fick sparken för att de bildat en fackförening. De godtyckligt sparkade arbetarna på det indiska lagret - vars enda kund är PepsiCo - fortsätter slåss för sina rättigheter. Samtidigt kämpar det nybildade PepsiCo-facket i Pakistan mot en arbetsgivare som tvångsomplacerar, trakasserar och förföljer fackfunktionärer och dessutom har registrerat en falsk fackförening på nationell nivå.
[read more]

PepsiCo svarar på bildandet av nytt fack i Pakistan med angrepp på rättigheter 13-09-2016

pepsipakistan2På PepsiCos Frito-Lay-fabrik i Lahore i Pakistan reagerade företagsledningen på bildandet och den officiella registreringen av en fackförening med 650 medlemmar genom att trakassera och omplacera fackets funktionärer. Arbetsgivaren försökte också kringgå fackets kollektiva förhandlingsrätt genom att skapa en falsk fackförening. KLICKA HÄR FÖR ATT SKICKA ETT PROTESTBREV TILL PEPSICO!

[read more]

PepsiCo medskyldigt till indiska lagerleverantörens ständiga rättighetsbrott 28-04-2016

995Globala läsk- och snacksjätten PepsiCo är medskyldigt till lagerleverantörens upprepade brott mot de mänskliga rättigheterna i den indiska delstaten Västbengalen. Sedan 2013 har IUL:s medlemmar stött en grupp modiga lagerarbetare som blev av med jobbet för att de utnyttjade sin rätt att bilda en fackförening. Företaget som sparkade dem - Radhakrishna Foodland Pvt. Ltd (RKFL) - driver en lageranläggning vars enda kund är PepsiCo. KLICKA HÄR FÖR ATT SKICKA ETT PROTESTBREV TILL PEPSICO!

[read more]

PepsiCo: ”Att krossa facket är att krossa våra barns framtid!” 06-11-2015

Satyajit2Satyajit Debnath är pappa till ett litet barn. Han drömde om att bygga ett riktigt hus åt familjen, istället för bambuhyddan där de bor idag. Han sparade pengar till detta när han jobbade på ett lager i Indien vars enda kund är PepsiCo. Sedan fick han sparken för att han försvarade sina rättigheter som arbetstagare. Nu oroar han sig för att den rangliga hyddan familjen bor i inte ska klara monsunregnen. SKICKA ETT PROTESTBREV TILL PEPSICO!

Klicka här för att läsa hela artikeln på engelska.
[read more]

Rekordersättning till PepsiCo:s vd, sparkade lagerarbetarna i Indien kämpar mot arbetslöshet och skulder 20-10-2015

GautamGautam Sardar, 34, får betala dyrt för sina rättigheter. Han var förut anställd på ett lager i Västbengalen i Indien som enbart hanterar FritoLay-produkter och har PepsiCo som enda kund. Gautam är en av de 162 lagerarbetare som sparkades 2013 för att de gick med i facket. Efter protestaktioner som IUL organiserat i Indien och internationellt meddelade arbetsgivaren lagerarbetarna att de fick jobben tillbaka om de skrev på uttalanden där de lovade att aldrig gå med i facket igen, rev sönder sina fackliga medlemsbevis och trampade på dem. Gautam och 27 arbetskamrater sa nej till de olagliga och förödmjukande villkoren och bildade med IUL:s hjälp en aktionskommitté för att kämpa för sina rättigheter.

Klicka här för att läsa hela artikeln på engelska.

[read more]

PepsiSqueeze - snacks- och läskjätten PepsiCo bryter mot rättigheterna av lagerarbetare i Indien 09-10-2015

pepsisqueezebanner Globala snacks- och läskjätten PepsiCo bryter mot rättigheterna för en grupp modiga arbetare i delstaten Västbengalen i Indien, som fick sparken för att de bildat en fackförening. KLICKA HÄR FÖR ATT SKICKA ETT PROTESTBREV TILL PEPSICO!

Klicka här
för att läsa hela artikeln på engelska.


[read more]

Arbetarna på PepsiColagret i Indien fortsätter med sin protestaktion: ”Vi backar aldrig från våra rättigheter!” 09-12-2014

Seger för PepsiCo-arbetarnas ockupation i Tingalpa! 01-12-2014

OccupiedTingalpasmallMedlemmar i IUL-förbundet NUW på ett av Smiths snackslager i Brisbaneförorten Tingalpa ockuperade sitt lunchrum 27 november i en konflikt om likabehandling av tillfällig och inhyrd personal. Ockupationen avbröts efter fyra dagar av bästa tänkbara skäl: facket och arbetsgivaren har nämligen avtalat om likalön för de tillfälligt anställda som dessutom blir fast anställda efter 12 månader.
[read more]

Arbetsplatsolycka med dödlig utgång på indiskt sockerbruk som är leverantör till PepsiCo 23-10-2014

Spanien: Högsta domstolen beordrar Coca-Cola Iberia Partners att häva fyra fabriksnedläggningar och uppsägningen av 1 190 anställda 18-06-2014

Är nanomaterialen vår tids asbest? 04-06-2014[More]