Mondelez logo.

العربية | 中文 | Deutsch | English | Español | Français | 日本語 | Русский | Skandinaviska
Download stickerÄnda sedan Mondelēz karvades ut ur före detta Kraft Foods Inc 2012 har det varit en offensiv penningmaskin som höjer vinsten genom att klämma åt de anställda och tvinga igenom aggressiva sparpaket. För dem som jobbar på Mondelēz har detta inneburit uppsägningar, nedläggningar och ständiga omstruktureringar. IUL:s medlemsförbund slåss nu tillsammans för att rädda jobben på Mondelēz.

Sedan starten har Mondelēz använt sin kassabehållning för att finansiera aktieåterköp och aktieutdelningar, trots att företaget har enorma skulder. Det konstanta kravet på kassaflöde tvingar företaget att hela tiden jaga fram nya pengar, vilket bland annat sker genom ständiga omstruktureringar.

De anställda får lida och aktieägare och toppdirektörer blir allt rikare. De senaste tre åren har företaget återfört 11 miljarder USD av sitt kapital till aktieägarna. 2015 fick vd Irene Rosenfeld en sammanlagd ersättning på 19 674 812 USD.

Mondelēz anställda måste vara enade och fackligt organiserade när de står upp mot ett företag som vill generera vinst genom avyttringar och improviserade sparpaket snarare än genom kloka investeringar i sin personalstyrka och långsiktiga tillväxt. IUL:s nätverk för Mondelēzfack är ett internationellt fackligt nätverk som bildats för att bygga upp en enad facklig organisation inom Mondelēz. Kontakta ditt IUL-förbund och engagera dig![More]