IUF logo.

العربية | 中文 | Deutsch | English | Español | Français | 日本語 | Русский | Skandinaviska


Safe farms, safe work, safe communities


ILO code of practice on OSH in agricultureILO-IUF training manual on OHS in agriculture


Workers and Unions on the Move: Organising and Defending Migrant Workers in Agriculture and Allied Sectors

Join our mailing list

Agricultural Workers Nyheter

Reglera tillsynsmyndigheterna? Förslag till nya åtgärder för godkännande av bekämpningsmedel i EU 19-02-2019

Kampanjen för att stoppa ett förnyat tillstånd för glyfosat i EU ledde aldrig till ett glyfosatförbud, men var en lysande framgång när det gäller att påvisa den agrokemiska industrins grepp om de tillsynsmyndigheter som har till uppgift att skydda folkhälsan och miljön. Kampanjens efterdyningar fortsätter.


[read more]

Jury fäller Monsanto för att ha dolt glyfosatrisk i historiskt mål i Kalifornien 21-08-2018

Juryn i rättsmålet Dewayne Johnson mot Monsanto Co fäller företaget för att ha hemlighållit riskerna med glyfosat, världens mest använda växtbekämpningsmedel, och beviljar en obotligt sjuk trädgårdsarbetare 289 miljoner USD i skadestånd.
[read more]

Ökning av dödligt våld mot försvarare av mark- och miljörättigheter 30-07-2018

År 2017 förekom rekordmycket våld mot försvarare av miljö- och markrättigheter, enligt en rapport som nyligen publicerats av Global Witness, och jordbruks- och livsmedelssektorn har gått om gruvsektorn som den farligaste sektorn.

Läs mer här på engelska.


[read more]

Monsanto inför rätta 24-07-2018

StopglyphosateRättegången Dewayne Johnson v. Monsanto Co. pågår nu i San Francisco, vid Kaliforniens federala domstol, två och ett halvt år efter att talan väckts. Rättens ordförande har bestämt att jurymedlemmarna får ta hänsyn till bevis som gäller Monsantos försök att dölja produktens potentiella toxicitet när man utarbetar sin dom. Utrymmet för glyfosattillverkarnas potentiella ansvarsskyldighet är därför mycket stort
[read more]

Brasilien: ännu en lantarbetare och människorättsaktivist mördad 23-01-2018

Brazil_0I Brasilien ökar våldet mot lantarbetare, bönder och alla dem som kämpar för mänskliga rättigheter, rätten till land och ursprungsbefolkningars rättigheter. Den 9 januari sköts lantarbetaren och jordreformsaktivisten Valdemir Resplandes till döds av beväpnade män i Anapu, den stad i delstaten Pará där amerikanska aktivisten och nunnan Dorothy Stang mördades 2005.

[read more]

Arbetare på fruktodlingar i Nya Zeeland får rätt till dricksvatten 22-08-2017

IUL-förbundet FIRST upptäckte till sin förvåning att anställda på kiwiodlingar i norra Nya Zeeland inte hade tillgång till rent dricksvatten. När arbetarna bad om dricksvatten blev de tillsagda att använda bevattningsanläggningens vatten - som är otjänligt för människor - och dricka från en kran intill toaletter som inte är anslutna till något avloppssystem.

[read more]

Brett motstånd stoppar EU från att förnya tillståndet för glyfosat. Frågan är bara hur länge 15-06-2016

StopglyphosateEn kraftfull mobilisering från en bred koalition av medborgargrupper - inklusive facket - har tillfälligt lyckats blockera ett förlängt tillstånd i EU för glyfosat, världens mest allmänt använda växtbekämpningsmedel och den aktiva substansen i Monsantos Roundup. EU-kommissionen och nationella regeringar försöker nu hitta en väg mellan påtryckningarna från den agrokemiska industrins lobby - som organiserat sig i arbetsgruppen för glyfosat, GTF - och ett folkligt uppror som inte visar några tecken på att avta.

[read more]

Uzbekistan – försvara människorättsaktivisterna som avslöjar missförhållandena i bomullsskörden 11-05-2016

panhhpsm

Uktam Pardaev anhölls 16 november 2015 och satt häktad i åtta veckor i väntan på rättegång. Vad var han anklagad för? Han hade rapporterat om tvångs- och barnarbete i bomullsskörden i Uzbekistan. Den 11 januari fick han tre års villkorlig dom, ett slags husarrest där han måste stanna i hemmet under ständig bevakning av säkerhetstjänsten. Klicka här (kampanjen är tillgänglig på engelska och norska) för att stödja kampanjen mot den uzbekiska regimens trakasserier.
[read more]

Uppdatering, solidaritetsaktion: EU-parlamentet föreslår förlängt tillstånd för glyfosat i sju år med stränga restriktioner – IUL lovar att slåss för globalt förbud 22-04-2016

IUFPANEU-parlamentet säger nej till EU-kommissionens planer på att förlänga tillståndet för glyfosat med 15 år och kritiserar kommissionen för att den inte värnar människors hälsa och tillämpar försiktighetsprincipen.
[read more]

Säg åt EU-kommissionen att förbjuda glyfosat och bryta bekämpningsmedelsspiralen! 04-04-2016

IUFPANEU-kommissionen måste stoppas från att ge förnyat tillstånd i EU för det giftiga bekämpningsmedlet glyfosat, den aktiva substansen i Monsantos Roundup och världens mest använda växtbekämpningsmedel. Tillståndet riskerar att förnyas trots att FN-organet WHO förra året varnade för att glyfosat förmodligen är cancerframkallande och bevisen ökar för förekomsten av glyfosatrester i vår mat och våra kroppar. IUL och Pesticide Action Network International (PAN) uppmanar nu till en aktion där protestbrev skickas till EU-kommissionen och berörda organ för att kräva att de förbjuder glyfosat i EU och helhjärtat ställer sig bakom en säkrare, sundare livsmedelsproduktion som inte utsätter lantarbetare för livsfarliga ämnen och fyller naturen med enorma mängder giftiga kemikalier. KLICKA HÄR FÖR ATT SKICKA ETT PROTESTBREV


[read more]

EU måste ta sig ur bekämpningsmedelsspiralen: förbjud glyfosat nu! 23-03-2016

industrialsprayingMotstånd från medlemsländer och mobiliserade medborgare har försenat förnyelsen av tillståndet i EU för det giftiga bekämpningsmedlet glyfosat, den aktiva substansen i Monsantos Roundup och världens mest använda växtbekämpningsmedel. Men i maj ska EU rösta om saken. Och nu behövs ytterligare påtryckningar för att säkerställa att EU-kommissionen inte träffar en överenskommelse med de agrokemiska jätteföretagen, som låser fast Europa i en livsfarlig spiral av ökande bekämpningsmedelsanvändning i ytterligare femton år.

[read more]

Roundup, WHO och bekämpningsmedlens ekorrhjul 24-04-2015

Den 20 mars publicerade den brittiska tidskriften Lancet Oncology en sammanfattning av en rapport från Världshälsoorganisationens internationella centrum för cancerforskning (IACR), där glyfosat – som är det verksamma ämnet i Monsantos Roundup och världens mest använda bekämpningsmedel – klassificeras som ”sannolikt cancerframkallande för människor”.

Läs mer på engelska.


[read more]

Palmolja – IUL:s internationella fackliga möte efterlyser ett omedelbart moratorium 23-03-2015

IUL-förbund som företräder lantarbetare på palmoljeplantager i Asien, Afrika och Latinamerika träffades i Bogota 12-13 mars för att utforma en strategi och arbetsplan för IUL:s verksamhet i sektorn.
[read more]

Colombia: sockerrörsskärare kräver skälig lön och stopp för personalinhyrning 02-04-2013[More]