Women workers logo.

العربية | 中文 | Deutsch | English | Español | Français | 日本語 | Русский | Skandinaviska
C190:It can change lives - Elle peut changer des vies - Puede cambiar vidas

International Domestic Workers Federation (IDWF)

Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO)
All for One - One for All: A Gender equality guide for trade unionists in the agriculture, food, hotel and catering sectors


IUF Action Program for Equality: English / Deutsch / Français / Español / Skandinaviska


From Lusaka to Accra: More women, doing more, building our unions - Achievements of the IUF Africa Regional Women’s Project, 2007-2011Guide for the establishment of the Programme on Occupational Safety and Health for Working Women in French speaking West Africa


Old IUF Women Workers Blog

Nyheter - Kvinnliga arbetstagare

Fackliga redskap för att agera mot våld och trakasserier på arbetsplatsen 25-11-2019

Det faktum att en internationell konvention (nr 190) samt en rekommendation (nr 206) har antagits av ILO angående avskaffandet av våld mot kvinnor och trakasserier på arbetsplatsen utgör en stor seger för arbetstagare världen över, oavsett vilken bransch de arbetar i eller vilken status de har. IUL har utarbetat en logotyp och en broschyr som på ett enkelt sätt förklarar innehållet i denna konvention och rekommendation.


[read more]

Mer kvinnor, mer integration, mer jämställdhet: historiskt avtal mellan Banacol, Sintrainagro och IUL Latinamerika 18-11-2019

Den 13 november i Medellín undertecknade Colombias största bananproducent Banacol, IUL-anslutna lantarbetarförbundet SINTRAINAGRO och IUL Latinamerika ett åtagande om att anställa ytterligare 400 kvinnor på Banacols plantager till 2020. Därmed stiger antalet kvinnliga anställda i företaget från dagens 10,7 procent till 19,90 procent.


[read more]

Personalen på Naga World Hotel Casino kräver åtgärder som skyddar dem mot våld och övergrepp 11-11-2019

I åratal har facket krävt att arbetsgivaren vidtar åtgärder för att stoppa våld och sexuella trakasserier. Arbetsgivaren svarar att kunder kan bli aggressiva när de förlorar i kasinot och det kan man inte göra något åt, och personalen måste be gäster som angriper eller trakasserar dem om ursäkt och sköta sina jobb.

Läs mer här på engelska.


[read more]

IUL och Arla Foods avtalar om åtgärder mot sexuella trakasserier 18-10-2019

IUL och transnationella mejerijätten Arla Foods har slutit avtal om åtgärder för att skydda anställda mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen.


[read more]

Kvinnor i facket för att förändra samhället 13-09-2019

Den 5-7 september 2019 hölls ett seminarium för utbildning i jämställdhetsfrågor och fackets arbete på det området. Det ägde rum i San José i Costa Rica och ett trettiotal personer från IUL:s medlemsförbund i Costa Rica, Panama, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Dominikanska republiken och Guatemala deltog. Med utgångspunkt från de personliga erfarenheter som gjorts av närvarande kvinnliga fackliga aktivister var ett av huvudbudskapen, som deltagarna ställde sig bakom, att de fackliga organisationerna behöver kvinnorna för att kunna omvandlas från grunden och att detsamma gällde samhället i allmänhet.


[read more]

Finland: PAM och Sodexo avtalar om tillämpningen av det globala åtagandet om förebyggande av sexuella trakasserier 02-08-2019

IUL:s finska medlemsförbund PAM har avtalat med Sodexo OY om att tillämpa det globala avtal om förebyggande av sexuella trakasserier som undertecknades av IUL och Sodexo 2017.


[read more]

IUL:s kvinnokommitté: Nej till könsrelaterat våld! 17-05-2019

Det senaste mötet för IUL:s kvinnokommitté ägde rum i Genève 1 april. Ett fyrtiotal personer deltog, bland annat den internationella hushållsarbetarfederationen IDWF:s ordförande. Många frågor stod på dagordningen men kvinnokommitténs medlemmar poängterade att det är särskilt viktigt att medlemsförbunden tillämpar avtalen om förebyggande av sexuella trakasserier.


[read more]

Kanada: Facket ordnar betald ledighet och stöd till offer för familjevåld 16-04-2019

Som svar på pågående fackliga kampanjer för betald ledighet och bättre stöd till offer för familjevåld och övergrepp har ett tillägg gjorts till Kanadas federala arbetsrätt så att den nu innehåller en klausul som säger att alla federalt reglerade arbetsplatser måste erbjuda fem dagars betald ledighet till offer för familjevåld och sexuella övergrepp när en anställd eller hens barn drabbas.


[read more]

Schysst stall – aktivt arbete mot sexuella trakasserier inom hästnäringen i Sverige 21-03-2019

IUL-anslutna Kommunal – Sveriges största fackförbund – vill enas med arbetsgivarna om konkreta åtgärder för att se till att arbetsplatserna är fria från sexuella trakasserier och övergrepp. Schysst stall är ett gemensamt initiativ med tjänstesektorns arbetsgivarorganisation Almega och Gröna arbetsgivare. Det drogs igång i mars för att informera och utbilda arbetsgivare, anställda och elever som studerar för att jobba i hästnäringen om vad som menas med sexuella trakasserier och hur man hanterar dem.


[read more]

IUL:s medlemmar fördömer Ugandas försök att främja turism med skönhetstävling 15-03-2019

IUL-medlemmar över hela världen uppmanar Ugandas regering att skrota planerna på att främja landets turistindustri med en skönhetstävling – Miss Curvy (Fröken Kurvig) – och genom att ha med ”sexiga” kvinnor i listor över landets turistattraktioner.
Läs mer här på engelska.


[read more]

Vi kämpar för jämställdhet! För en internationell konvention mot våld mot kvinnor på arbetsplatsen 05-03-2019

Internationella kvinnodagen, som högtidlighålls av IUL:s medlemsförbund, ägnas även i år kampen mot våld mot kvinnor i arbetsvärlden. Den fokuserar också på behovet av att på nästa Internationella arbetskonferens i ILO, i juni 2019, få igenom en internationell konvention, kompletterad av en rekommendation. Dessa skulle skapa en rättsligt bindande ram för att regeringarna äntligen skall kunna agera och få slut på våldet.


[read more]

Facket hjälper till att säkra förlängd mammaledighet i Filippinerna 28-02-2019

Den betalda mammaledigheten i Filippinerna förlängs från 60 till 105 dagar enligt en ny lag som trädde i kraft 20 februari. IUL-anslutna NUWHRAIN och SENTRO:s livsmedelsarbetarråd spelade en viktig roll i säkrandet av de extra 45 dagarna.


[read more]

IUL:s och Meliás avtal om förebyggande av sexuella trakasserier på arbetsplatsen – det första i den globala hotellsektorn 25-01-2019

IUL och spanska Meliá Hotels International har tecknat ett avtal om förebyggande av sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Det är det första i sitt slag mellan IUL och en internationell hotellkedja.


[read more]

Ny lag i Nya Zeeland ger betald ledighet för drabbade av familjevåld 21-08-2018

En ny lag som antogs av Nya Zeelands parlament ger offer för familjevåld tio dagars betald ledighet så att de kan trygga sin personliga säkerhet. Enligt lagen - som träder i kraft i april 2019 - behöver offren inte bevisa våldet och ska ges tillgåg till flexibla arbetsvillkor som förbättrar deras säkerhet.
[read more]

Schweiziskt förbunds undersökning av städpersonalens förhållanden vid Marriotts hotell i Zürich visar på exploatering och farliga och ohygieniska förhållanden 20-07-2018

En undersökning som gjorts av IUL:s medlemsförbund Unia av städpersonalens arbetsförhållanden vid Marriott-hotellen i Zürich - en av världens dyraste städer - visar klart de brutala konsekvenser som intensivt entreprenadarbete får: den utsatta arbetskraften måste jobba allt fortare och exploateras hårt och det leder till farliga och ohälsosamma villkor för arbetstagarna och gästerna. Det leder också till många kränkningar av det nationella kollektivavtalet för städbranschen, vilket fastställer de minimiarbetsvillkor som ska gälla enligt lag.

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER (PÅ ENGELSKA)

[read more]

Marriott-anställda världen över kräver krafttag mot sexuella trakasserier 31-05-2018

http://www.iuf.org/w/sites/default/files/Marriott1.jpgMedlemmar i fack på Marriott-hotell i Afrika, Asien och Stilla havet, Europa och Nord- och Sydamerika samlades i Genève 29 maj för att kräva att världens största hotellkoncern vidtar globala åtgärder för att skydda personalen mot den epidemi av sexuella trakasserier som härjar i branschen.
[read more]

JÄMLIKHET NU! För en internationell konvention för att stoppa våld mot kvinnor på arbetsplatsen 06-03-2018

IUF_8March_Swedish_NA_2IUL-förbundens deltagande i Internationella kvinnodagen i år koncentrerar sig på kampen för att sätta stopp för våld mot kvinnor, som har sitt upphov i det motstånd som finns mot jämlikhet. Sexuella trakasserier riktade mot en kvinna är en lömsk påminnelse om att hon inte egentligen har rätt att vara i arbete. Det är anledningen till att denna kamp är något som angår alla och också varför facket spelar en så avgörande roll.

[read more]

Isländska arbetsgivare måste bevisa att de följer den nya likalönelagen eller betala böter 26-01-2018

Lönediskriminering på grund av kön har varit olagligt länge på Island - precis som i många andra länder. Men löneklyftan mellan män och kvinnor består. Enligt lagen om jämställda löner (på engelska) som trädde i kraft 1 januari måste nu arbetsgivare bevisa att de betalar lika lön för samma arbete eller arbete av lika värde - annars får de böta.

[read more]

IUL och Sodexo undertecknar internationellt avtal om hur man förhindrar sexuella trakasserier på arbetsplatsen 10-07-2017

IUL har undertecknat ett internationellt avtal med det franskbaserade catering- och serviceföretaget Sodexo om åtgärder som syftar till att förhindra sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Det gemensamma IUL-Sodexo-åtagandet, som grundar sig på delad insikt i att sexuella trakasserier utgör en kränkning av de mänskliga rättigheterna och att kvinnor som arbetar i tjänstesektorn utsätts för stora risker, fastställer en policy och förfaranden som skall bidra till nolltolerans.
[read more]

Ingen plats för sexuella trakasserier på Unilever 21-04-2017

cover_sDen 26 januari 2016, undertecknade Unilever, IUL och IndustriAll ett Gemensamt Åtagande om att förebygga sexuella trakasserier. IUL ger nu ut en broschyr om  avtalet. Den innehåller konkreta åtgärder som varje förbund borde vidta för att förhindra sexuella trakasserier.
[read more]

Sexuella trakasserier genomsyrar tjänstesektorn 13-12-2016

Medlemsenkäter i Nordamerika och Norden och annan insamlad information visar på ett alarmerande antal sexuella trakasserier inom hotell-, restaurang-, catering- och turistsektorn.


[read more]

Gemensamt åtagande för att förebygga sexuella trakasserier på Unilever 01-04-2016

IUL och IndustriAll, internationella fackföreningar som representerar anställda vid den globala livsmedels och hem och personliga hygienprodukt tillverkaren Unilever, har undertecknat ett gemensamt åtagande med företaget för att förebygga sexuella trakasserier på Unilever arbetsplatser


[read more]

Trygg i hemmet, trygg på jobbet – nolltolerans mot våld 11-03-2013

Internationella kvinnodagen 2012 – gäller ”Good Food, Good Life” också för Nestlés kvinnliga arbetstagare? 07-03-2012[More]