Nanotekniken blommar i hemlighet

6 May 2014 News

Företag som investerar i nanoteknik – d v s manipuleringen av naturliga och konstgjorda material på atom- och molekylnivå – har lärt sig av GMO-debatten och tonat ner presentationen av forskningsresultat och nya produkter som introduceras kommersiellt. Men Frankrikes regering uppskattar att det finns över 3 400 nanoteknikprodukter på marknaden. Och ännu finns ingen erkänd metod för att begränsa, kontrollera eller ens mäta mänsklig exponering för nanomaterial och nanoprocesser på eller utanför arbetsplatsen.

Läs mer här på engelska.

Medlemsförbund på IUL:s mejeriavdelnings globala konferens bestämmer sig för att samarbeta mot handels- och investeringsavtal

2 April 2014 News

IUL:s mejeriavdelnings medlemmar uppmanar sina respektive regeringar att överge den nuvarande modellen för handels- och investeringsavtal och istället eftersträva handelsrelationer som respekterar och främjar mänskliga rättigheter, livsmedelstrygghet och ekonomisk suveränitet.

Kellogg’s – de lockoutade arbetarna i Memphis berättar sina historier

31 March 2014 Urgent Action

KGreedLogo

BCTGM har publicerat en rad starka videofilmer som skildrar Kellogg’s-arbetarnas kamp mot det giriga storföretaget. Förbundet har lagt upp filmerna på www.kellogggreed.com. Från samma sida kan du också SKICKA ETT PROTESTBREV till Kellogg’s.

Nyzeeländska fack i landsomfattande protester mot Stillahavsländernas frihandelsprogram TPPA

31 March 2014 News

Dagen innan en rad landsomfattande protestmöten genomförs i Nya Zeeland mot landets undertecknande av Stillahavsländernas frihandelsprogram TPP varnar IUL-anslutna SFWU för att investeringsavtalet hotar jobben för tusentals av deras medlemmar.

Nej till GMO! IUL:s afrikanska regionorganisations perspektiv

26 March 2014 Editorial

Jordbruket i Afrika hotas av G8-gruppens så kallade nya allians för livsmedelstrygghet och nutrition (New Alliance for Food Security and Nutrition) och de offentlig-privata partnerskap där afrikanska stater och eliter agerar bulvaner åt multinationella företag som vill införa ett högintensivt, monokulturellt jordbruk med bland annat genmodifierade grödor.
Läs mer här på engelska.

Det dubbla hotet mot Ukrainas demokratiska revolution – ett ord från IUL och våra ukrainska medlemsförbund

17 March 2014 News

I månader har ukrainska medborgare strömmat ut på gatorna för att driva fram en revolution som bygger på deras krav på social rättvisa, demokratiska institutioner och avskaffandet av korruption. De ukrainska facken deltog aktivt i kampen redan från början. Det de uppnått för demokratin i Ukraina hotas nu från två håll.

Australiska arbetstagare under attack

11 March 2014 News

Australiska livsmedelsarbetsgivarna AFGC uppvaktar regeringen med krav på omfattande förändringar av arbetsrätten för att åstadkomma större flexibilitet. Målet för arbetsgivarna är ob-tilläggen, lönerna och villkoren, tillägget på de tillfälligt anställdas timlön samt ”de militanta fackföreningarna”. I genomsnitt är arbetskostnaderna 30 % högre i Australien än i Nya Zeeland. De australiska arbetsgivarna vill nu minska den klyftan genom att sänka lönerna för arbetstagarna.

Mondelez’ anställda i Pakistan fortsätter kämpa för fasta jobb

16 January 2014 News

pakistanprotestFacket på den Mondelezägda Cadburyfabriken i Pakistan – som är anslutet till pakistanska livsmedelsarbetarfederationen PFWF – har nu i 20 månader försökt omförhandla sitt kollektivavtal. Vad det handlar om är att facket vill att den inhyrda personalen ska få fast anställning på fabriken men det vägrar arbetsgivaren förhandla om.

BCTGM säger till Mondelez på skarpen om människorättsbrott: Prata med IUL!

14 January 2014 News

IUFPostcardsMedlemmar i IUL:s nordamerikanska medlemsförbund BCTGM har gett ett fantastiskt stöd till IUL:s kampanj för att ställa företaget till svars för sina brott mot mänskliga rättigheter. Efter att funktionärer från förbundet delade ut över 3 000 flygblad till medlemmar som arbetar på Mondelez-anläggningar i fem delstater och informerade dem om Screamdelez-kampanjen undertecknade medlemmarna vykort och skickade dem till vd Irene Rosenfeld och krävde att hon pratar med IUL.

Meliá och IUL skriver internationellt ramavtal

12 December 2013 News

IUL och Meliá Hotels International har skrivit ett avtal där Meliá lovar att respektera grundläggande rättigheter på arbetsplatsen, till exempel föreningsfrihet och avtalsförhandlingar.

Nelson Mandela: Kamrat och medmänniska

10 December 2013 News

IUL sörjer tillsammans med sina medlemmar världen över Nelson Mandelas bortgång. Mandelas modiga frihetskamp inspirerade miljontals människor i Sydafrika och i hela världen. För att hylla hans liv och verk – och fira vad han och hans medkämpar gemensamt åstadkom för ett fritt Sydafrika – minns vi Mandela som en unik försonande och enande kraft som samtidigt var en stor revolutionär som aldrig gav upp, trots 27 år i fängelse. Vi påminner oss den viktiga kampen för fria fackföreningar i Sydafrika och hur de fria facken bidrog till att befria ett helt land. Vi minns också den internationella arbetarrörelsen som stödde den sydafrikanska frihetskampen i många år, en frihetskamp som vi gjorde till vår egen.

Politiker i Pennsylvania uppmanar Mondelez till offentlig diskussion om hotad kakfabrik i Philadelphia

20 November 2013 News

Kongressledamöterna Brendan Boyle och Kevin Boyle från Pennsylvania har offentligt uppmanat Mondelez att träffa dem för att tillsammans med anställda och lokala företrädare diskutera framtiden för den nedläggningshotade kakfabriken i Philadelphia. Arbetarna på fabriken kallades utan förvarning till ett möte 6 november, där de i princip blev tillsagda att förbereda sig på en nedläggning (på engelska) som innebär att upp till 375 jobb försvinner.

Alltfler osäkra jobb på Mondelez Pakistan men arbetsgivaren vägrar förhandla om anställningsformerna för "utomstående"

12 November 2013 News

Facket på Mondelez’ Cadburyfabrik i Pakistan håller två protestmöten i veckan och fortsätter att skapa opinion för att få förhandla om ett avtal som reglerar anställningsformerna för det växande antalet tillfälligt anställda. Arbetsgivaren vägrar kategoriskt att förhandla om villkoren för denna utsatta grupp under förevändning att den utgörs av "utomstående".

Hushållsarbetare i alla länder, förenen eder!

5 November 2013 News

Hushållsarbetarna organiserar sig globalt för att bekämpa sina slavliknande arbetsvillkor och göra sig synliga för allmänheten. Nu senast har de förvandlat det internationella nätverket för hushållsarbetare (IDWN) till en världsomspännande federation. Beslutet att omvandla IDWN till en federation fattades av ombud för 48 hushållsarbetarförbund från 42 länder på den internationella hushållsarbetarfederationen IDWF:s grundarkongress som hölls i Montevideo i Uruguay 26-28 oktober.

Sidor

Prenumerera på IUF UITA IUL RSS