IUL och Danone Group sjösätter internationella ”samrådsmöten”

03.11.09 News

För första gången på de 20 år som det funnits internationella fackliga kontakter med Danone medverkade fackliga representanter för Danonearbetare från hela världen på årets möte för Danones CIC, som därmed förvandlades till en sant internationell struktur.

 

EU-socialisterna lanserar kampanj för reform av finanssystemet

03.11.09 News

Europeiska socialdemokratiska partiet, ESP – de europeiska socialdemokratiska partiernas paraplyorganisation som IUL samarbetat med om förslag för lagreglering av riskkapital och hedgefonder – har lanserat en kampanj för genomgripande reform av finanssystemet i Europa. Kampanjen heter Europeans for Financial Reform (Européer för ekonomisk reform) och syftar till att skapa opinion för ett genomgripande reformprogram för att ta itu med "krisen på de oreglerade finansmarknader som påhejade av nyliberal ideologi för en liten minoritets skull har undergrävt långsiktiga investeringar, arbetstillfällen, löner, miljöhänsyn och jordens och världsbefolkningens allmänna välfärd."

Fängelse för iranska sockerfackets ledare – agera nu!

29.10.09 Urgent Action

I ett försök att krossa det fria fack som bildades förra året av arbetare på det gigantiska sockerbruket Haft Tapeh i södra Iran dömde en domstol den 12 oktober sex av fackföreningens ledare till fängelse. Straffen verkställs omedelbart och åtalspunkterna härrör från oktober 2007. Tre ledare som i fjol dömdes för att med sin fackliga verksamhet ha "äventyrat rikets säkerhet" i samband med arbetaraktioner under 2008 fick sina domar upphävda efter att ha överklagat dem i september.

Unilever och IUL löser konflikten om tillfälligjobben på Lipton i Pakistan

28.10.09 News

Unilever och IUL är överens om ett avtal som löser den långa, hårda konflikten om de inhyrda arbetarnas rättigheter på företagets direktägda Lipton/Brooke Bond-fabrik i Khanewal i Pakistan. Förhandlingarna ägde rum under ledning av OECD:s nationella kontaktpunkt i Storbritannien, som ansvarar för tillämpningen av OECD:s riktlinjer för multinationella företag. IUL protesterade hos OECD i mars i år som ett led i en kampanj som mobiliserade starkt internationellt stöd för Khanewalarbetarna och deras kamp.

Världslivsmedelsdagen 2009

22.10.09 News

Anständigt arbete är nyckeln till livsmedelstrygghet

Med anledning av Världslivsmedelsdagen 2009 uppmanade IUL alla FN-organ och andra mellanstatliga grupper som arbetar med livsmedelstrygghet att försäkra sig om att anständigt arbete i jordbruket sätts i centrum för strategier för att skapa global livsmedelstrygghet och maträttigheter för alla.

Finanshajarnas ryktesspridning får arbetstagarna att ta skydd

06.10.09 Editorial

När OECD släppte sin senaste arbetsmarknadsprognos (Employment Outlook) med förväntningar om sammanlagt 57 miljoner arbetslösa i världens 30 rikaste länder nästa år, blev det ny fart på slagsmålet om prislappen på brittiskbaserade konfektyrföretaget Cadbury inför ett eventuellt köp av Kraft, världens näst största livsmedelsföretag.

USA och EU måste genast börja försvara demokratin i Honduras!

05.10.09 Editorial

Kuppregimen i Honduras hotar slå till med militär och polis i stor skala efter president Zelayas återkomst till landet och regeringens olagliga åtgärder mot den brasilianska ambassaden där han tvingats söka skydd. Kuppledaren Michelettis vädjanden på teve om att "förlåtas av det honduranska folket" och löftet om att upphäva undantagslagarna "snarast möjligt" ekar ihåligt mot de ständiga rapporterna om fängslanden, "försvinnanden", dödsfall och de otaliga övriga brotten mot grundläggande rättigheter som dokumenterats av Amnesty International, Human Rights Watch och andra internationellt respekterade människorättsgrupper samt den honduranska folkfronten mot kuppen. Kritiska röster från Honduras kongress efter myndigheternas senaste insatser vittnar om en fortsatt stark nationell motståndsrörelse med facket i spetsen, inte om diskreta diplomatiska påtryckningar bakom kulisserna.

Sidor

Prenumerera på IUF UITA IUL RSS