Home

IUL efterlyser arbetstagarperspektiv på FN:s toppmöte om tryggad tillgång till mat

18.11.09 News
Utskriftsvänlig version

Antalet svältande i världen uppskattas nu officiellt överstiga en miljard och priset på basmat förväntas fortsätta vara högt, instabilt och känsligt för yttre faktorer. Mot den bakgrunden har FN kallat till det toppmöte om tryggad tillgång till mat som nu äger rum i Rom den 16-19 november. Inför toppmötet har IUL skrivit till Jacques Diouf, generaldirektör för FN:s livsmedels- och jordbruksorgan FAO, och påpekat att de 500 miljoner lantarbetarna lyser med sin frånvaro i utkastet till uttalande från toppmötet, trots att de förser världen med mat och dessutom själva utgör en stor del av de svältande.

I brevet till Diouf poängterar IUL att det finns ett direkt samband mellan den kroniska bristen på mat för lantarbetarna och deras samhällen och de ständiga brotten mot deras kollektiva rättigheter. IUL uppmanar därför FAO-chefen att ”rekommendera medlemsstaterna att låta de åtaganden och åtgärder som godkänns på toppmötet omfatta ett fast löfte om att skapa anständiga arbetsvillkor och löner för lantarbetarna.” IUL betonar också att det är viktigt att ILO i egenskap av det FN-organ som ensamt ansvarar för arbetslivsfrågor får toppmötets mandat att ingå i den grupp FN-organ som arbetar konkret med att bekämpa världssvälten.

IUL – som ingår i de civila samhällsorganisationernas samrådsgrupp i FN:s arbetsgrupp för den globala matkrisen – följer utvecklingen på toppmötet i Rom och de eventuella implikationerna för IUL:s framtida politiska agerande.

 

 

I brevet till Diouf poängterar IUL att det finns ett direkt samband mellan den kroniska bristen på mat för lantarbetarna och deras samhällen och de ständiga brotten mot deras kollektiva rättigheter. IUL uppmanar därför FAO-chefen att "rekommendera medlemsstaterna att låta de åtaganden och åtgärder som godkänns på toppmötet omfatta ett fast löfte om att skapa anständiga arbetsvillkor och löner för lantarbetarna." IUL betonar också att det är viktigt att ILO i egenskap av det FN-organ som ensamt ansvarar för arbetslivsfrågor får toppmötets mandat att ingå i den grupp FN-organ som arbetar konkret med att bekämpa världssvälten.

IUL – som ingår i de civila samhällsorganisationernas samrådsgrupp i FN:s arbetsgrupp för den globala matkrisen – följer utvecklingen på toppmötet i Rom och de eventuella implikationerna för IUL:s framtida politiska agerande.

Antalet svältande i världen uppskattas nu officiellt överstiga en miljard och priset på basmat förväntas fortsätta vara högt, instabilt och känsligt för yttre faktorer. Mot den bakgrunden har FN kallat till det toppmöte om tryggad tillgång till mat som nu äger rum i Rom den 16-19 november. Inför toppmötet har IUL skrivit till Jacques Diouf, generaldirektör för FN:s livsmedels- och jordbruksorgan FAO, och påpekat att de 500 miljoner lantarbetarna lyser med sin frånvaro i utkastet till uttalande från toppmötet, trots att de förser världen med mat och dessutom själva utgör en stor del av de svältande.

I brevet till Diouf poängterar IUL att det finns ett direkt samband mellan den kroniska bristen på mat för lantarbetarna och deras samhällen och de ständiga brotten mot deras kollektiva rättigheter. IUL uppmanar därför FAO-chefen att "rekommendera medlemsstaterna att låta de åtaganden och åtgärder som godkänns på toppmötet omfatta ett fast löfte om att skapa anständiga arbetsvillkor och löner för lantarbetarna." IUL betonar också att det är viktigt att ILO i egenskap av det FN-organ som ensamt ansvarar för arbetslivsfrågor får toppmötets mandat att ingå i den grupp FN-organ som arbetar konkret med att bekämpa världssvälten.

IUL – som ingår i de civila samhällsorganisationernas samrådsgrupp i FN:s arbetsgrupp för den globala matkrisen – följer utvecklingen på toppmötet i Rom och de eventuella implikationerna för IUL:s framtida politiska agerande.

Antalet svältande i världen uppskattas nu officiellt överstiga en miljard och priset på basmat förväntas fortsätta vara högt, instabilt och känsligt för yttre faktorer. Mot den bakgrunden har FN kallat till det toppmöte om tryggad tillgång till mat som nu äger rum i Rom den 16-19 november. Inför toppmötet har IUL skrivit till Jacques Diouf, generaldirektör för FN:s livsmedels- och jordbruksorgan FAO, och påpekat att de 500 miljoner lantarbetarna lyser med sin frånvaro i utkastet till uttalande från toppmötet, trots att de förser världen med mat och dessutom själva utgör en stor del av de svältande.

I brevet till Diouf poängterar IUL att det finns ett direkt samband mellan den kroniska bristen på mat för lantarbetarna och deras samhällen och de ständiga brotten mot deras kollektiva rättigheter. IUL uppmanar därför FAO-chefen att "rekommendera medlemsstaterna att låta de åtaganden och åtgärder som godkänns på toppmötet omfatta ett fast löfte om att skapa anständiga arbetsvillkor och löner för lantarbetarna." IUL betonar också att det är viktigt att ILO i egenskap av det FN-organ som ensamt ansvarar för arbetslivsfrågor får toppmötets mandat att ingå i den grupp FN-organ som arbetar konkret med att bekämpa världssvälten.

IUL – som ingår i de civila samhällsorganisationernas samrådsgrupp i FN:s arbetsgrupp för den globala matkrisen – följer utvecklingen på toppmötet i Rom och de eventuella implikationerna för IUL:s framtida politiska agerande.

Antalet svältande i världen uppskattas nu officiellt överstiga en miljard och priset på basmat förväntas fortsätta vara högt, instabilt och känsligt för yttre faktorer. Mot den bakgrunden har FN kallat till det toppmöte om tryggad tillgång till mat som nu äger rum i Rom den 16-19 november. Inför toppmötet har IUL skrivit till Jacques Diouf, generaldirektör för FN:s livsmedels- och jordbruksorgan FAO, och påpekat att de 500 miljoner lantarbetarna lyser med sin frånvaro i utkastet till uttalande från toppmötet, trots att de förser världen med mat och dessutom själva utgör en stor del av de svältande.

I brevet till Diouf poängterar IUL att det finns ett direkt samband mellan den kroniska bristen på mat för lantarbetarna och deras samhällen och de ständiga brotten mot deras kollektiva rättigheter. IUL uppmanar därför FAO-chefen att "rekommendera medlemsstaterna att låta de åtaganden och åtgärder som godkänns på toppmötet omfatta ett fast löfte om att skapa anständiga arbetsvillkor och löner för lantarbetarna." IUL betonar också att det är viktigt att ILO i egenskap av det FN-organ som ensamt ansvarar för arbetslivsfrågor får toppmötets mandat att ingå i den grupp FN-organ som arbetar konkret med att bekämpa världssvälten.

IUL – som ingår i de civila samhällsorganisationernas samrådsgrupp i FN:s arbetsgrupp för den globala matkrisen – följer utvecklingen på toppmötet i Rom och de eventuella implikationerna för IUL:s framtida politiska agerande.

// -->