Home

Finansiell eufori, uppsägningssmitta och kollektivförhandlingar

19.03.12 Editorial
Utskriftsvänlig version

Arbetstagare har fått höra alla tänkbara skäl till att uppsägningar görs – men det finns alltid utrymme för ytterligare ett. Nästa krav på jobbnedskärningar vid ditt företag kanske är förpackat i ett meddelande om färre arbetsplatser och aktiepriser hos konkurrenterna.

Den 23 februari tillkännagav Procter & Gamble, världens största tillverkare av konsumentvaror sett ur omsättningssynvinkel, att man skall avskaffa 5 700 jobb, dvs 10% av arbetsstyrkan utanför tillverkningen. Analytikerna välkomnade denna "spännande nyhet" som "ett stort steg framåt". P&G hävdade att nedskärningarna tillsammans med andra kostnadssänkande åtgärder skulle öka vinsten med upp till 9,5%. Nedskärningar av lönekostnaderna skulle göra företaget "rörligare" förklarade VD entusiastiskt. "Köp", skrek analytikerna. Inom 24 timmar hade företagets aktiekapital stigit med 2,3%.

"P&G kommer att skapa mer flexibilitet, något som kunde få följder för likartade företag, som Unilever", sade en analytiker till den brittiska dagstidningen The Guardian och konstaterade, att jobbnedskärningarna "kanske skulle skada investerarnas känsla för Unilever". Den "känslan" bekräftades: investerarna, inklusive arbetstagarnas pensionsfonder, dumpade sina aktier. Inom ett dygn hade Unilevers aktier gått ner med 3%.

Unilever uppvisade utmärkta resultat under 2011 och försvarade mer än väl sin position till och med på utvecklade marknader, som annars betraktas som "mättade" (det hindrade förstås dock inte företaget från att angripa pensionerna och genomföra tidigare planerade jobbnedskärningar). Det berodde bl a på att man klarade av högre inputkostnader på ett framgångsrikt sätt genom att utnyttja sin marknadsposition för att höja priserna och öka intäkterna, ett område på vilket P&G, som var tvungna att backa med några av sina ökningar, var klart mindre framgångsrikt.

Analytikerna och bedömarna var nöjda med Unilever – till dess att P&G ökade konkurrenstrycket för att skära ner antalet jobb. Det beror på att de två företagen konkurrerar inte bara – eller ens främst – på produktmarknader: de konkurrerar på finansmarknaderna, där analytikerna använder sig av enkla – för att inte säga förenklade – nyckeltal för att mäta framgång. Ett mått i denna konkurrens är förhållandet mellan antalet anställda och omsättningen. Företag i likartade branscher jämförs regelbundet med varandra för att fastställa vilket som har den största marginalen med det lägsta antalet anställda. (Internt gör företag sådana jämförelser mellan enheter för att intensifiera konkurrensen inom den egna arbetsstyrkan.)

Enligt den populära webbplatsen Investopedia, "ger förhållandet mellan omsättning och antalet anställda en bred uppfattning om hur dyrt ett företag är att driva". Detta är förstås struntprat: lönekostnaderna är bara en faktor – och inte ens nödvändigtvis den viktigaste – när det gäller att driva ett företag. Detta går dock investerarna spårlöst förbi, eftersom de är besatta av den kvartalsvis, eller t o m dagliga, utvecklingen av aktiepriserna. Med detta enkla mått spelar det ingen som helst roll huruvida siffrorna för antalet anställda vid Procter & Gamble – eller andra tillverkningsföretag – omfattar icke-tillverkningspersonal. Det som räknas är personalneddragningar.

I en värld där anställda bara är "utgifter" betyder goda nyheter om uppsägningar för investerare vid P&G dåliga nyheter för Unilever-anställda, som omgående hamnar i hetluften. Aktiepriserna hämtar sig och allt är i alla fall bortglömt vid nästa investerarbud, men när jobben är borta så är de det för gott.

Ledningen beskriver alltid den panikartade anpassningen till det som står i kvartalsrapporten som "strategisk" av ledningen. Vår reaktion måste bli att bredda förberedelserna för förhandlingar och gå längre än bara siffror som omsättning, kostnader och liknande som traditionellt har format kollektivförhandlingar. De fackliga organisationerna måste fästa strålkastarljuset på de rent finansiella krafter som ligger bakom och motiverar ledningsbesluten och kräva en komplett förklaring av hur konkurrenternas jobbnedskärningar påverkar deras egna arbetsplatser och företagets långsiktiga planer.