Home

Stora framgångar för norska hotell- och restauranganställda

23.04.12 News
Utskriftsvänlig version

IUL-anslutna Fellesforbundet har förhandlat fram ett nytt nationellt kollektivavtal för hotell- och restauranganställda där arbetsgivarna inte längre motsätter sig likabehandling av inhyrd personal.

Avtalet garanterar inhyrd personal samma löner och villkor som de direktanställda och ger dem rätt att omfattas av det företagsspecifika kollektivavtalet. Avtalet nåddes 19 april efter åtta timmars hårda medlingsförhandlingar.

För första gången innehåller avtalet dessutom två veckors betald pappaledighet direkt efter förlossningen – något som förbundet anser är centralt för jämställdhet på arbetsplatsen. Papporna har förut haft rätt till tio veckors betald föräldraledighet, men de två första veckorna efter förlossningen var obetalda. I dessa frågor följer avtalet Fellesforbundets tidigare förhandlingsframgångar i till exempel metall- och textilsektorerna.  De hotell- och restauranganställda kunde bygga vidare på de framgångarna och även förhandla fram en betydande höjning av minimilönen för alla anställda oavsett yrkesutbildning – ett viktigt fackligt krav i denna låglönesektor.

Avtalet blir föremål för en medlemsomröstning 9 maj.