Home

Säg till Unilever att mänskliga rättigheter inte är en smakfråga!

10.07.12 Urgent Action
Utskriftsvänlig version

Två år efter att ha undertecknat ett avtal med IUL, vilket man aldrig har tillämpat, är Unilever nu på väg att förbinda sig att i ytterligare fyra år kränka en grupp indiska arbetstagares grundläggande rättigheter. Betyder företagets underskrift ingenting?

Agera nu! – Klicka här och sänd ett budskap till företagets VD Paul Polman och kräv att Unilever skall tillämpa det avtal man undertecknat.

Ett avtal som undertecknades under överinseende av den brittiska regeringen i juli 2010 innebar att Unilever förband sig att återge arbetstagarna i fabriken i Doom Dooma, i Assam (Indien) deras rätt att fritt välja vilken facklig organisation de önskade gå med i och vem som skulle representera dem i kollektivförhandlingar. På företagets hemsida hävdade Unilever att "avtalet håller på att genomföras".

Under de senaste två åren har dock det enda som förekommit varit undanflykter, provokationer och lögner från ledningens sida. Anställda som tillhört IUL-förbund har övervakats under möten och tidigare i år kastades brandbomber mot fackets kontor. Vi tror inte att Unilever är ansvarigt för mordbranden, men vi anser att företaget bär ansvaret för de fortsatta kränkningarna av grundläggande rättigheter som har gjort att den instabila situationen förvärrats kraftigt.

Företagsledningen förbereder sig nu för att skriva på ett nytt långsiktiga avtal med den organisation som man grundat för att krossa IUL:s medlemsförbund och beröva det dess rättigheter i ytterligare fyra år. De anställda har aldrig haft möjlighet att göra det som företaget hade lovat dem: nämligen att fritt välja sin fackliga organisation samtidigt som de garanteras säkerhet och anonymitet.

Vad Unilever än säger, dess ledning har visat att man föredrar förtryck framför representation.

Agera nu! – Klicka här och sänd ett budskap till företagets VD Paul Polman och kräv att Unilever skall tillämpa det avtal man undertecknat.