Home

Vår fackliga kamrat Kyra Zulueta Enríquez Mena i Guatemala mördad

28 March 2013 News
Utskriftsvänlig version

FESTRAS, vårt medlemsförbund i Guatemala, fördömer kraftfullt mordet på fackföreningsledaren Kyra Zulueta Enríquez Mena fredag 22 mars. Hon avled efter ett attentat där hon träffats av flera kulor.

Kyra var generalsekreterare i FESTRAS-anslutna kommunalarbetarförbundet i Nueva Concepción i departementet Escuintla.

Vår fackliga kamrat Kyra var en förebild för oss alla i kampen mot sociala orättvisor.

Vi kräver att behöriga myndigheter genomför en heltäckande utredning av mordet på vår kamrat Kyra Zulueta Enríquez Mena.

Vi uppmanar fackföreningarna i landet och invånarna i Nueva Concepción i departementet Escuintla att stödja de kommunanställdas kamp för sina rättigheter.

Mordet på Kyra Zulueta Enríquez Mena är ett allvarligt bakslag för demokratin och de rättigheter som garanteras i Guatemalas grundlag och de internationella konventioner som landet ratificerat.