Home

Österrikiska PRO-GE vill stoppa förhandlingarna om handelsavtal mellan EU och USA

26.05.14 News
Utskriftsvänlig version

Linz2IUL:s österrikiska medlemsförbund för livsmedels- och lantarbetare, PRO-GE, har i ett uttalande förklarat att de vill stoppa förhandlingarna om handelsavtalet TTIP mellan EU och USA.

PRO-GE stödjer handel som kan skapa anständiga jobb, hållbar mat och ett hållbart jordbruk. Men de fördömer det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar TTIP (och det nyligen träffade avtalet mellan EU och Kanada). Förbundet anser att TTIP-avtalet är ett renodlat avregleringsprojekt som syftar till lägre normer för arbetsmiljö, miljöskydd och livsmedelssäkerhet och vill begränsa staters lagstiftningsrätt med hjälp av ett kraftigt utvidgat investerarskydd.

Förbundet säger att förhandlingarna måste stoppas på grund av de förslag som läckts från de topphemliga förhandlingarna, som civilsamhällets företrädare och arbetarrörelsen är helt utestängda från. PRO-GE:s ståndpunkt speglar den som IUL:s styrelse godkände på sitt möte 15-16 maj i Genève och som dessutom publicerats i broschyren Handelsavtalen som hotar demokratin. PRO-GE kräver även att mat och jordbruk för hållbarhetens och livsmedelssuveränitetens skull ska undantas från handelsavtal. Förbundets uttalande om TTIP-avtalet finns på tyska på PRO-GE:s hemsida (endast tyska).

Linz1

16 maj i Linz i Österrike: IUL-förbund och den österrikiska fackföreningsfederationen ÖGB demonstrerar för att stoppa de hemliga TTIP-förhandlingarna.