Home

Ny PSI-rapport visar att tjänstehandelsavtalet TISA hotar offentlig sektor

19.06.14 News
Utskriftsvänlig version

En ny rapport från de offentliganställdas globala fack PSI avslöjar att offentlig sektor hotas av de hemliga förhandlingarna om det föreslagna tjänstehandelsavtalet TISA. Bakom TISA-förhandlingarna ligger en grupp länder som kallar sig själva ”tjänstesektorns verkligt goda vänner” och vars rika kärna utgörs av USA, EU, Japan, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Schweiz och Sydkorea.

Rapporten visar att TISA-avtalet – precis som det föreslagna frihandelsprogrammet för Stillahavsländerna, TPP (se IUL:s broschyr Handelsavtalen som hotar demokratin) – bygger vidare på WTO-reglerna och de bilaterala handels- och investeringsavtalen. Det öppnar för ännu mer omfattande privatiseringar och avregleringar av viktiga offentliga tjänster som till exempel utbildning, vård, vatten och kollektivtrafik och gör det omöjligt för regeringar och stater att upphäva och återföra privatiserade tjänster till offentlig sektor, till och med när privatiseringar misslyckats. Tjänstehandelsavtalet TISA skulle införa nya hinder för länder som vill lagstifta för att skydda arbetstagare, konsumenter och miljö. Det skulle dessutom blockera varje försök att reglera den globala finansmarknaden.

De hemliga TISA-förhandlingarna, skriver PSI:s generalsekreterare Rosa Pavanelli, måste lyftas fram i ljuset och bekämpas med offentliga åtgärder.

”Offentlig sektor har utformats för att ge människor tillgång till viktiga sociala och ekonomiska tjänster, till exempel vård och utbildning. Tjänsterna ska vara billiga, universella och behovsbaserade [...] Offentliga tjänster ska inte vara föremål för handel”, avslutar hon.

”Offentlig sektor”, säger IUL:s generalsekreterare Ron Oswald, ”är arbetstagarnas unika form av förmögenhetsbildning. Den är unik eftersom den är offentlig. I en alltmer ojämlik värld måste den försvaras med kraft.”

Rapporten finns på PSI:s hemsida. Klicka här för att ladda ner den.