Home

IUL stöder IFS' krav på omedelbart eldupphör i Israel och Gaza

29.07.14 News
Utskriftsvänlig version

IUL ställer sig bakom IFS i kravet på att FN:s säkerhetsråds uppmaning till eldupphör omedelbart skall genomföras samtidigt som våldet och antalet dödsoffer fortsätter att öka i Gaza.

Säkerhetsrådet har uppmanat till en "nertrappning av våldet, återinförande av lugn, att eldupphörsavtalet från november 2012 på nytt skall gälla och att internationell humanitär rätt skall respekteras, vilket även omfattar skydd av civilbefolkningen."

"Ett omedelbart eldupphör och akut humanitär hjälp till Gaza måste följas av förnyade internationella påtryckningar för att göra slut på Israels ockupation av Västbanken och på förhandlingsvägen uppnå en lösning som respekterar gränserna från 1967 mellan Israel och en palestinsk stat," säger Sharan Burrow.

IUL:s generalsekreterare Ron Oswald förklarade, "Ett eldupphör är avgörande för att sätta stopp för blodsutgjutelsen och skydda liv på båda sidor, men det är bara ett permanent framförhandlat avtal som erkänner två livskraftiga staters existens som kan skapa några garantier för en varaktig fred mellan Israel och Palestina."