Home

Ingen ökning av linjehastigheterna i jordbruksdepartementets regler för modernisering av den amerikanska fjärderfäindustrin

04.08.14 News
Utskriftsvänlig version

Efter intensiv lobbyverksamhet genomförd av facket, livsmedelssäkerhetsorganisationer och organisationer för medborgerliga rättigheter har förslaget om en ökning av linjehastigheten till 175 fåglar per minut dragits tillbaka och den nuvarande maximala hastigheten på 140 fåglar bibehålls.

I ett uttalande där han uttryckte sin tillfredsställelse bestämmelsen sade ordföranden för Livsmedels- och handelsanställdas förbund UFCW Joe Hansen följande:

"I mer än två år har UFCW:s medlemmar protesterat och framfört ett enda enkelt och övertygande budskap: man kan sätta likhetstecken mellan säkra linjehastigheter och säkra, skyddade arbetstagare. Med denna regel bakom oss ser jag fram emot att samarbeta med arbetsmarknads- och jordbruksdepartementen för att göra så att våra fjäderfäanläggningar blir säkra och ofarliga och att se till att fler arbetstagare kan göra sin röst hörd på arbetsplatsen."