Home

IUL och Mondelez International uttrycker tillfredsställelse över uppgörelse i konflikten i Alexandria i Egypten

05.08.14 News
Utskriftsvänlig version

IUL och Mondelez International har uttryckt sin tillfredsställelse över den uppgörelse som nåtts i konflikten i Alexandria i Egypten och som gällde fem styrelsemedlemmar i en oberoende fackförening och deras status. De hade avstängts från arbetet i juli 2012.

Mondelez i Egypten har nu återanställt alla fem styrelsemedlemmarna på samma villkor som tidigare och utan negativa konsekvenser för dem. De har också fått garanti om att de skall få full retroaktiv lön och gällande förmåner.

Val för en ny mandatperiod i fackets styrelse vid fabriken kommer att äga rum inom kort. Samtliga fem f d styrelsemedlemmar kommer att kunna ställa upp i valet.

Detta innebär slutet på en långvarig arbetskonflikt i Alexandria. Båda lokala parter har åtagit sig att lösa eventuella framtida problem i god tro på ett konstruktivt sätt och utanför Egyptens gränser har IUL och Mondelez International beslutat diskutera vad man kan lära av denna konflikt.