Home

Avtal mellan Danone och IUL för att begränsa osäkra anställningar

16.03.16 News
Utskriftsvänlig version

IUL och franska transnationella livsmedelsföretaget har undertecknat ett banbrytande avtal om hållbara jobb och tillgång till rättigheter, som är baserat på ett gemensamt åtagande för främjande av ”fast direktanställning som en central grundpelare i ett hållbart företagande förankrat i respekt för mänskliga rättigheter”.Med avtalet skapar Danone och IUL ett ramverk för kontinuerliga framsteg som begränsar eller reducerar de osäkra anställningsformerna genom en kontroll- och förhandlingsprocess.

Avtalet konstaterar att fast direktanställning är en grundförutsättning för framgångsrikt, effektivt företagande, baserat på respekt för mänskliga rättigheter, med ett positivt inflytande som även sträcker sig utanför Danones arbetsplatser. Det anger i detalj hur ”tidsbegränsade avtal och outsourcade anställningsförhållanden kan få till följd att arbetstagarna berövas befogat skydd, trygghet och rättigheter” och syftar till att säkerställa att tidsbegränsade anställningsavtal endast används när en anställning tydligt kan identifieras som en tillfällig engångsföreteelse. Lokala företagsledningar och fack ska, enligt avtalet, tillsammans fastställa under vilka omständigheter parterna ömsesidigt kan avtala om tidsbegränsade anställningar och/eller outsourcing av tjänster, samt regelbundet granska utvecklingen för att begränsa dessa anställningsformer.

Danone ska främja avtalets tillämpning i verksamheter där företaget är minoritetsägare och hos Danonekoncernens leverantörer. Danone och IUL ska aktivt uppmana lokala fack och företagsledningar att delta i implementeringen och kommer att följa upp utvecklingen i en regelbunden översynsprocess på global nivå.

”Arbetstagarna och deras fackförbund oroas alltmer över hur tidsbegränsade anställningsformer och outsourcing lägger hinder i vägen för ett effektivt rättighetsutnyttjande”, säger IUL:s generalsekreterare Ron Oswald. ”Med avtalet har IUL och Danone lyckats skapa ett ramverk och en praktisk grundval för förhandlingar om konkreta lösningar som kommer att göra det enklare för arbetstagarna att få full tillgång till de rättigheter som anges i internationella konventioner och normer. Vi ser nu fram emot implementeringen.”