Home

Gemensamt åtagande för att förebygga sexuella trakasserier på Unilever

01.04.16 News
Utskriftsvänlig version

IUL och IndustriAll, internationella fackföreningar som representerar anställda vid den globala livsmedels och hem och personliga hygienprodukt tillverkaren Unilever, har undertecknat ett gemensamt åtagande med företaget för att förebygga sexuella trakasserier på Unilever arbetsplatser

I det gemensamma åtagandet erkänns sexuella trakasserier som ett allmänt problem på och utanför arbetsplatsen. Trots att ILO definierar sexuella trakasserier som ett slags könsdiskriminering och det är olagligt i många länder är fenomenet svårt att hantera effektivt. Detta gemensamma uttalande anger de normer, principer och rutiner som Unilever, IUL och IndustriAll åtar sig att tillsammans främja för att säkra att målet nås.

Avtalet ger en tydlig, heltäckande definition av sexuella trakasserier som säkerställer att Unilevers ledning på varje nivå och samtliga anställda – inklusive anställda som hyrs in från bemanningsföretag – är fullt medvetna om vad som menas med sexuella trakasserier. Rutiner föreskrivs för att anställda ska veta hur de gör för att påpeka eventuella problem och våga rapportera missförhållanden. Konkreta åtgärder specificeras som företaget måste följa i händelse av klagomål. Och detaljerade riktlinjer presenteras för den gemensamma tillämpningen av åtagandet på samtliga Unilevers arbetsplatser och för bedömning av effektiviteten.

I ett gemensamt uttalande som åtföljar offentliggörandet av avtalet, beskriver IUL:s generalsekreterare Ron Oswald det som ”En konkret, praktisk och gemensam åtgärd för att säkra att sexuella trakasserier effektivt bekämpas och att rättigheterna för alla som jobbar för Unilever är väl skyddade på detta väsentliga område”. Han tillägger: ”Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Unilever och våra medlemmar på företaget för att se till att det tillämpas, kontrolleras och uppföljs.”