Home

Säg åt EU-kommissionen att förbjuda glyfosat och bryta bekämpningsmedelsspiralen!

04.04.16 Urgent Action
Utskriftsvänlig version

EU-kommissionen måste stoppas från att ge förnyat tillstånd i EU för det giftiga bekämpningsmedlet glyfosat, den aktiva substansen i Monsantos Roundup och världens mest använda växtbekämpningsmedel. Tillståndet riskerar att förnyas trots att FN-organet WHO förra året varnade för att glyfosat förmodligen är cancerframkallande och bevisen ökar för förekomsten av glyfosatrester i vår mat och våra kroppar. IUL och Pesticide Action Network International (PAN) uppmanar nu till en aktion där protestbrev skickas till EU-kommissionen och berörda organ för att kräva att de förbjuder glyfosat i EU och helhjärtat ställer sig bakom en säkrare, sundare livsmedelsproduktion som inte utsätter lantarbetare för livsfarliga ämnen och fyller naturen med enorma mängder giftiga kemikalier. KLICKA HÄR FÖR ATT SKICKA ETT PROTESTBREV

Stopglyphosate