Home

Uppdatering, solidaritetsaktion: EU-parlamentet föreslår förlängt tillstånd för glyfosat i sju år med stränga restriktioner – IUL lovar att slåss för globalt förbud

22.04.16 News
Utskriftsvänlig version

stop%20glyphosate%20comp
EU-parlamentariker fördömer EU-kommissionens förslag att förlänga tillståndet för glyfosat med 15 år. I en resolution som antogs den 13 april kritiserar EU-parlamentarikerna kommissionen för att den inte säkrat ett tillräckligt starkt skydd för miljön och djurs och människors hälsa, samt för att den inte tillämpat försiktighetsprincipen.
Parlamentet uppmanar EU-kommissionen att strunta i industrins krav på att tillståndet för glyfosat förlängs med 15 år och istället förlänga det med endast sju år med strikta begränsningar. Parlamentarikerna kräver dessutom:

 

  • en oberoende granskning av ogräsmedlet glyfosats cancerframkallande och hormonstörande egenskaper.
  • ett offentliggörande av de vetenskapliga belägg som den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA lagt till grund för sitt tillbakavisande av WHO:s cancervarning.
  • ett förbud mot annan än professionell användning av glyfosat och utbildning av professionella användare.
  • ett förbud mot användning av glyfosat nära offentliga parker, lekplatser och trädgårdar.

 

”Nu är det viktigare än någonsin att sätta press på EU-kommissionen. Den måste åtminstone tillämpa kraven i EU-parlamentets resolution. IUL och våra bundsförvanter fortsätter att kämpa för ett globalt förbud. Glyfosat är en livsfarlig substans och ett direkt hot mot lantarbetarnas hälsa Att värna arbetsmiljön för alla som arbetar med livsmedelsproduktion är bästa sättet att säkra bra mat för alla konsumenter”, säger IUL:s generalsekreterare Ron Oswald.

Klicka här för att skicka ett protestbrev till EU-kommissionen