Home

Österrikiska fack uppmanar nya regeringen att säga nej till EU:s och Kanadas frihandelsavtal CETA

03.06.16 News
Utskriftsvänlig version

IUL-förbundet PRO-GE och andra civila samhällsorganisationer i koalitionen för att stoppa TTIP-avtalet demonstrerade i Wien 31 maj utanför ett av den nya federala regeringens möten. Demonstranterna krävde att Österrike säger nej till frihandelsavtalet CETA mellan EU och Kanada. CETA – vars avtalstext offentliggjordes först i februari efter år av hemliga förhandlingar – innehåller flera av de kritiserade skrivningar som ligger bakom det folkliga motståndet mot det mer välkända TTIP-avtalet mellan EU och USA.

I CETA finns till exempel de regler för lösning av tvister mellan investerare och stat som gör det möjligt för storföretagen att kringgå nationell lagstiftning och stämma regeringar. Avtalet öppnar också i princip hela den offentliga sektorn för privatisering och gör det svårt att avprivatisera drabbad verksamhet. Patent på livsviktiga läkemedel och andra former av företags immaterialrätt utvidgas dessutom och CETA skulle leda till sänkta hälso- och säkerhetsnormer för konsument och arbetstagare samt sämre miljöskydd.

CETAStoppen2

Det är ännu oklart om både nationella regeringar och EU-parlamentet måste ratificera avtalet för att det ska träda i kraft. Men EU-kommissionen har föreslagit att det ska börja tillämpas ”preliminärt” medan frågan utreds. PRO-GE och koalitionen mot TTIP uppmanar därför Österrikes regering att säga nej till avtalet när det presenteras för undertecknande på EU:s ministerråds kommande möte.