business efficient articles new efficient business opportunities finance efficient deposit money efficient making art loan efficient deposits make efficient your home good income efficient outcome issue medicine efficient drugs marken efficient money trends self efficient roof repairing market efficient online secure efficient skin tools wedding efficient jewellery newspaper efficient for magazine geo efficient places business efficient design Car efficient and Jips production efficient business ladies efficient cosmetics sector sport efficient and fat burn vat efficient insurance price fitness efficient program furniture efficient at home which efficient insurance firms new efficient devoloping technology healthy efficient nutrition dress efficient up company efficient income insurance efficient and life dream efficient home create efficient new business individual efficient loan form cooking efficient ingredients which efficient firms is good choosing efficient most efficient business comment efficient on goods technology efficient business secret efficient of business company efficient redirects credits efficient in business guide efficient for business cheap efficient insurance tips selling efficient abroad protein efficient diets improve efficient your home security efficient importance
Home

PepsiCo svarar på bildandet av nytt fack i Pakistan med angrepp på rättigheter

13 September 2016 Urgent Action
Utskriftsvänlig version

pepsipakistan2På PepsiCos Frito-Lay-fabrik i Lahore i Pakistan reagerade företagsledningen på bildandet och den officiella registreringen av en fackförening med 650 medlemmar genom att trakassera och omplacera fackets funktionärer. Arbetsgivaren försökte också kringgå fackets kollektiva förhandlingsrätt genom att skapa en falsk fackförening. KLICKA HÄR FÖR ATT SKICKA ETT PROTESTBREV TILL PEPSICO!

Sedan PepsiCo-arbetarnas fackförening registrerades och officiellt fick rätt att förhandla kollektivt med arbetsgivaren (artikel på engelska) har de fackliga funktionärerna på falska grunder utsatts för disciplinåtgärder och ordföranden har omplacerats till en annan arbetsplats så att han inte kan träffa medlemmarna. Företaget har registrerat en falsk nationell fackförening som för att undergräva Lahorearbetarnas krav på förhandlingar om ett kollektivavtal säger sig företräda arbetarna på två olika anläggningar. Det riktiga fackets medlemmar får ingen övertid och arbetsgivaren trycker på för att de ska lämna facket.

Arbetarna bildade ursprungligen fackföreningen som en reaktion på den stora andelen osäkra anställningar, där personal hyrdes in från bemanningsföretag och jobbade på fabriken i åratal utan att erbjudas fast anställning.

Ett stort antal arbetare - bland annat kvinnor - har demonstrerat utanför fabriksgrindarna och krävt att företaget respekterar deras rättigheter och börjar förhandla i god tro med facket. Stöd deras kamp! KLICKA HÄR FÖR ATT SKICKA ETT PROTESTBREV TILL PEPSICO: säg åt företaget att respektera de fackliga rättigheterna på fabriken i Lahore och upphöra med de ständiga rättighetsövergreppen mot lagerarbetarna i Västbengalen i Indien som sparkats utan saklig grund och sedan inte återanställts på anläggningen vars enda kund är PepsiCo.