business efficient articles new efficient business opportunities finance efficient deposit money efficient making art loan efficient deposits make efficient your home good income efficient outcome issue medicine efficient drugs marken efficient money trends self efficient roof repairing market efficient online secure efficient skin tools wedding efficient jewellery newspaper efficient for magazine geo efficient places business efficient design Car efficient and Jips production efficient business ladies efficient cosmetics sector sport efficient and fat burn vat efficient insurance price fitness efficient program furniture efficient at home which efficient insurance firms new efficient devoloping technology healthy efficient nutrition dress efficient up company efficient income insurance efficient and life dream efficient home create efficient new business individual efficient loan form cooking efficient ingredients which efficient firms is good choosing efficient most efficient business comment efficient on goods technology efficient business secret efficient of business company efficient redirects credits efficient in business guide efficient for business cheap efficient insurance tips selling efficient abroad protein efficient diets improve efficient your home security efficient importance
Home

Europeiska IUL-förbund i köttbranschen kräver att missförhållanden stoppas

26 October 2016 News
Utskriftsvänlig version

Den 19 oktober organiserade tyska livsmedelsarbetarförbundet NGG en konferens för europeiska IUL-förbund i köttbranschen i Rheda-Wiedenbrück, där Tysklands största köttförädlare Tönnies är baserad. Enligt NGG är 3 500 av de 4 000 som jobbar i produktionen på den lokala fabriken anställda på tidsbegränsade kontrakt.

Trots införandet av nationell minimilön i Tyskland och ett frivilligt kollektivavtal för köttsektorn så lever många migrantarbetare fortfarande under vedervärdiga förhållanden med usla löner och skyhöga avdrag för transporter och boende.

IUL-förbunden på konferensen uppmanade köttföretagen att ta ansvar för hur underleverantörerna hanterar sina anställdas rättigheter, och krävde bättre yrkesinspektion samt en offentlig informationskampanj där företag som begår rättighetsbrott namnges.

IUL-EFFAT kräver att EU-direktivet om utstationerade arbetstagare ändras så att jämställdhet främjas, arbetsvillkor förbättras för utstationerade arbetstagare och kryphål som möjliggör missförhållanden och exploatering täpps till.

Läs mer här (på engelska).