business efficient articles new efficient business opportunities finance efficient deposit money efficient making art loan efficient deposits make efficient your home good income efficient outcome issue medicine efficient drugs marken efficient money trends self efficient roof repairing market efficient online secure efficient skin tools wedding efficient jewellery newspaper efficient for magazine geo efficient places business efficient design Car efficient and Jips production efficient business ladies efficient cosmetics sector sport efficient and fat burn vat efficient insurance price fitness efficient program furniture efficient at home which efficient insurance firms new efficient devoloping technology healthy efficient nutrition dress efficient up company efficient income insurance efficient and life dream efficient home create efficient new business individual efficient loan form cooking efficient ingredients which efficient firms is good choosing efficient most efficient business comment efficient on goods technology efficient business secret efficient of business company efficient redirects credits efficient in business guide efficient for business cheap efficient insurance tips selling efficient abroad protein efficient diets improve efficient your home security efficient importance
Home

Europeiska kemikaliemyndigheten kapitulerar för kemikalielobbyn vad gäller glyfosat

23 March 2017 Urgent Action
Utskriftsvänlig version

Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA:s riskbedömningskommitté struntar i försiktighetsprincipen, vetenskapliga bevis och EU:s förmodade engagemang i folkhälsa, arbetsmiljö och miljöskydd, och fastslår i ett avgörande 15 mars att det livsfarliga växtbekämpningsmedlet glyfosat - den aktiva substansen i Monsantos Roundup - inte är cancerframkallande. ECHA har nu sex månader på sig att utarbeta en rapport utifrån beslutet, som åter drar igång kampanjen för ett förnyat tillstånd för glyfosatanvändning i EU.

Liksom den tidigare rapporten från den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa - som följer Världshälsoorganisationens internationella centrum för cancerforskning och dess klassificering av glyfosat som "sannolikt cancerframkallande för människor" - grundar riskbedömningskommittén sitt beslut i huvudsak på opublicerade rapporter från industrin. Viktiga bevis från oberoende forskning åsidosattes i en "bevisvärdesprocess" där "risk" väger tyngre än eliminering av riskfaktorer. Och rapporten publicerades två dagar efter att interna Monsantodokument offentliggjordes av en domstol i USA (på engelska), som avslöjar att företaget konsekvent strävat efter att producera studier som är positiva till glyfosat och att motarbeta oberoende granskningar av regel- och tillsynsmyndigheter. Av handlingarna som domstolen släppt framgår att Monsanto och amerikanska miljöskyddsmyndigheten EPA haft ett långtgående samarbete beträffande en rättsprocess där lantarbetare velat koppla glyfosatexponering till blodcancertypen NHL (Non-Hodgkins lymfom).

EU-kommissionen måste komma med ett slutgiltigt beslut före utgången av 2017. Medlemsstaterna i den ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder måste återigen rösta om ett förnyat glyfosattillstånd. Om omröstningen inte leder till en kvalificerad majoritet är det EU-kommissionen som bestämmer.

I Europa är nu kampen om glyfosat - och den vidare frågan om att rädda livsmedelsproduktionen från beroendet av livsfarliga bekämpningsmedel och destruktiva produktionsmetoder - tillbaka på ruta ett, där den befann sig för ett år sedan. Myndigheterna har än en gång visat att de är helt i händerna på den industri de ska reglera - samtidigt som bevisen för att glyfosat måste förbjudas bara blir fler och fler. Mer än någonsin tidigare krävs nu kontinuerliga offentliga påtryckningar om vi ska bryta bekämpningsmedelsspiralen.

Stopglyphosate
KLICKA HÄR (på engelska) för att skriva på europeiska medborgarinitiativets namninsamling och kräva att EU-kommissionen rekommenderar medlemsländerna att förbjuda glyfosat, reformerar godkännandeförfarandet för glyfosat och formulerar EU-omfattande mål för minskad bekämpningsmedelsanvändning. Du måste vara EU-medborgare för att underteckna.