business efficient articles new efficient business opportunities finance efficient deposit money efficient making art loan efficient deposits make efficient your home good income efficient outcome issue medicine efficient drugs marken efficient money trends self efficient roof repairing market efficient online secure efficient skin tools wedding efficient jewellery newspaper efficient for magazine geo efficient places business efficient design Car efficient and Jips production efficient business ladies efficient cosmetics sector sport efficient and fat burn vat efficient insurance price fitness efficient program furniture efficient at home which efficient insurance firms new efficient devoloping technology healthy efficient nutrition dress efficient up company efficient income insurance efficient and life dream efficient home create efficient new business individual efficient loan form cooking efficient ingredients which efficient firms is good choosing efficient most efficient business comment efficient on goods technology efficient business secret efficient of business company efficient redirects credits efficient in business guide efficient for business cheap efficient insurance tips selling efficient abroad protein efficient diets improve efficient your home security efficient importance
Home

IUL:s första konferens för livsmedelsförädlingsindustrin

6 July 2017 News
Utskriftsvänlig version

Den 26-27 juni 2017 samlades IUL-förbund från elva länder i Chicago för att börja arbetet med att utveckla en gemensam ansats för att organisera och förhandla i livsmedelsförädlingsindustrin genom en nyligen föreslagen IUL-avdelning. Trycket på arbetstagarna växer samtidigt som företagen i sektorn kämpar för att öka intäkterna men också för att öka vinsterna genom finansieringslösningar som är typiska för privata riskkapitalbolag, aggressiva kostnadsbesparingar och definitiva omstruktureringar. Ökat konkurrenstryck och tilltagande finansialisering gör att livsmedelsarbetarna hamnar i en situation där de är mycket utsatta. Den ständiga otryggheten förvärras av allt snabbare automatisering.

FoodProcessing1

Utöver presentationer gjorda av IUL om läget i livsmedelsförädlingsindustrin och flera av de stora företagen presenterade det nordamerikanska förbundet UFCW sin ansats att använda arbetsmiljöfrågor som organiseringsverktyg och BCTGM uppdaterade medlemsförbunden om sin kampanj för att rädda kvalitetsjobb vid Mondelez i USA, en kampanj som ingår i bredare globala satsningar.

FoodProcessing2

Konferensen godkände förslaget att upprätta en IUL-avdelning för livsmedelsförädlingsindustrin, vilket kommer att läggas fram på IUL:s 27:e kongress. Avdelningens mål kommer att vara att bygga upp en internationell grund för kampen för trygga, säkra och välavlönade jobb inom livsmedelsförädlingsindustrin. Kontakta sarah.meyer@iuf.org för mer information.