business efficient articles new efficient business opportunities finance efficient deposit money efficient making art loan efficient deposits make efficient your home good income efficient outcome issue medicine efficient drugs marken efficient money trends self efficient roof repairing market efficient online secure efficient skin tools wedding efficient jewellery newspaper efficient for magazine geo efficient places business efficient design Car efficient and Jips production efficient business ladies efficient cosmetics sector sport efficient and fat burn vat efficient insurance price fitness efficient program furniture efficient at home which efficient insurance firms new efficient devoloping technology healthy efficient nutrition dress efficient up company efficient income insurance efficient and life dream efficient home create efficient new business individual efficient loan form cooking efficient ingredients which efficient firms is good choosing efficient most efficient business comment efficient on goods technology efficient business secret efficient of business company efficient redirects credits efficient in business guide efficient for business cheap efficient insurance tips selling efficient abroad protein efficient diets improve efficient your home security efficient importance
Home

IUL och Sodexo undertecknar internationellt avtal om hur man förhindrar sexuella trakasserier på arbetsplatsen

10 July 2017 News
Utskriftsvänlig version

IUL har undertecknat ett internationellt avtal med det franskbaserade catering- och serviceföretaget Sodexo om åtgärder som syftar till att förhindra sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Det gemensamma IUL-Sodexo-åtagandet, som grundar sig på delad insikt i att sexuella trakasserier utgör en kränkning av de mänskliga rättigheterna och att kvinnor som arbetar i tjänstesektorn utsätts för stora risker, fastställer en policy och förfaranden som skall bidra till nolltolerans.

Det gemensamma åtagandet bekräftar att sexuella trakasserier utgör en form av diskriminering, en stor arbetsmiljörisk och en form av våld som i oproportionerligt hög grad drabbar kvinnor. Det innehåller en omfattande beskrivning av vad som utgör sexuella trakasserier och skapar ramar för åtgärder som syftar till att öka medvetenheten, utbildning, rapportering och förfaranden som skyddar offer för sexuella trakasserier och de som anmäler sådana incidenter.

Avtalet kommer att genomföras på lokalt och nationellt plan genom samarbete mellan Sodexos ledning och IUL-förbunden och texten innehåller också bestämmelser om ett regelbundet internationellt granskningsförfarande.

KLICKA HÄR för att kunna läsa avtalet (på engelska).