Home

Isländska arbetsgivare måste bevisa att de följer den nya likalönelagen eller betala böter

26.01.18 News
Utskriftsvänlig version

Lönediskriminering på grund av kön har varit olagligt länge på Island - precis som i många andra länder. Men löneklyftan mellan män och kvinnor består. Enligt lagen om jämställda löner (på engelska) som trädde i kraft 1 januari måste nu arbetsgivare bevisa att de betalar lika lön för samma arbete eller arbete av lika värde - annars får de böta.

Lagen kräver att alla företag med minst 25 heltidsanställda vart tredje år utifrån riktlinjer som gemensamt fastställts av fack, arbetsgivare och arbetsmarknads- och finansdepartementen skaffar en certifiering om likalön. Företagen måste inte bara visa att de analyserat sin lönestruktur, utan även att de i praktiken formaliserat rutiner som säkrar icke-diskriminering. Arbetsgivare som inte gör detta kan dömas till böter som ökar för var dag.

Experter från FN:s arbetsgrupp för företagande och mänskliga rättigheter och arbetsgruppen för frågan om diskriminering mot kvinnor i lagstiftning och praktik välkomnar den isländska lagen och ser den som ett exempel på den "kritiska roll som stater kan och måste spela för att med innovativa verktyg säkerställa att företag respekterar kvinnors mänskliga rättigheter", samt påpekar att "Islands agerande överensstämmer med landets internationella människorättsliga åtaganden."