Home

Arbetarna på Haft Tapeh i Iran får ut sina löner efter månader av kamp

26.02.18 News
Utskriftsvänlig version

Den långvariga striden är nu över för arbetarna och facket på sockerbruket Haft Tapeh i Shush i Iran, som inte fått lön sedan juli 2017. Arbetsgivaren har äntligen betalat ut allt som den var skyldig de anställda i form av innestående lön. Fast och tillfälligt anställda på Haft Tapeh har fått lönen betald fram till mitten av januari i år.

Men kampen fortsätter: företaget har inte erkänt facket som bildades i samband med en 42 dagar lång strejk 2008 på grund av obetalda löner. Facket står kvar vid kravet att även dagligen inhyrda arbetare ska få ut sina obetalda löner. Och det finns inga garantier för att arbetsgivaren inte ännu en gång kan hålla inne arbetarnas löner och förmåner.

Trots det är det en viktig seger för arbetarna och deras fack som aldrig gett vika för arbetsgivarens, polisens och de lokala myndigheternas provokationer och brutalitet. Strejkerna och demonstrationerna som avlöst varandra sedan december är ett inspirerande exempel på solidaritetens makt, och det internationella stödet har varit avgörande för att ge publicitet åt arbetarnas kamp och hålla hoppet uppe.

Sockerarbetarnas fack på Haft Tapeh tackar för allt solidariskt stöd.