Home

JÄMLIKHET NU! För en internationell konvention för att stoppa våld mot kvinnor på arbetsplatsen

06.03.18 News
Utskriftsvänlig version

IUL-förbundens deltagande i Internationella kvinnodagen i år koncentrerar sig på kampen för att sätta stopp för våld mot kvinnor, som har sitt upphov i det motstånd som finns mot jämlikhet. Sexuella trakasserier riktade mot en kvinna är en lömsk påminnelse om att hon inte egentligen har rätt att vara i arbete. Det är anledningen till att denna kamp är något som angår alla och också varför facket spelar en så avgörande roll.

IUL:s 27:e kongress som hölls 2017 antog en resolution, där man uppmanade medlemsförbunden att prioritera problem som hänger samman med könsrelaterat våld, att samla in de uppgifter som behövs för att på ett effektivt sätt kartlägga problemets storlek och omfattning och att utveckla de redskap som behövs för att effektivt bekämpa våldet. Resolutionen uppmanar också medlemsförbund att genomföra de avtal om hur sexuella trakasserier skall kunna förebyggas som IUL har slutit med Chiquita, Unilever och Sodexo och att bygga ut dessa avtal så att de även omfattar andra företag.

Det behövs ett internationellt verktyg för att harmonisera nationell lagstiftning och överbrygga de klyftor som finns däri, eftersom den lagstiftningen inte alltid är tillräcklig eller anpassad till att hantera könsrelaterat våld på arbetsplatsen. Det är mycket viktigt att en internationell konvention, som syftar till att stoppa våld mot kvinnor i arbetsvärlden, antas på nästa Internationella arbetskonferens. IUL stödjer fullt ut den kampanj (på  engelska) för en ILO-konvention som dragits igång av Internationella fackliga samorganisationen (IFS). Antagandet av denna konvention skulle ge uttryck för starkt internationellt stöd till det redan pågående arbetet med denna avgörande fråga, där IUL:s medlemsförbund i alla regioner har engagerat sig i årtionden.