Home

Monsanto inför rätta

24.07.18 Editorial
Utskriftsvänlig version

StopglyphosateRättegången Dewayne Johnson v. Monsanto Co. pågår nu i San Francisco, vid Kaliforniens federala domstol, två och ett halvt år efter att talan väckts. Johnson, en före detta skolvaktmästare, vars läkare tror att han har litet tid kvar att leva, började på sitt arbete år 2012. I hans jobb ingick att regelbundet använda Monsantos bekämpningsmedel Roundup, vars aktiva ingrediens är glyfosat. År 2014 fick han diagnosen non-hodgkin lymfom, en sällsynt form av blodcancer.

Målet är ovanligt ur flera synvinklar. Rättens ordförande har bestämt att jurymedlemmarna får ta hänsyn till bevis som gäller Monsantos försök att dölja produktens potentiella toxicitet när man utarbetar sin dom. Utöver Johnson-målet har omkring 4 000 stämningsansökningar som hävdar att exponering för glyfosat har lett till non-hodgkin lymfom nu inkommit till amerikanska domstolar. Praktiskt taget alla stora agrokemiska företag saluför glyfosatberedningar. Och Monsanto ägs nu till 100% av det tyska Bayer. Utrymmet för glyfosattillverkarnas potentiella ansvarsskyldighet är därför mycket stort.

Johnsons stämningsansökan hävdar att Monsanto "har främjat förfalskade uppgifter och angripit legitima undersökningar" av glyfosatens skadliga effekter och att man gått i täten för en "lång kampanj med felaktig information" för att övertyga regeringar, konsumenter och jordbrukare om att produkten var ofarlig.

Monsanto har sedan de började säljas på 1970-talet hävdat, att dess glyfosatberedningar är ofarliga. Marknadsföringen intensifierades på 1990-talet, då glyfosatförsäljningen ökade dramatiskt när Monsanto införde sina genmodifierade soja-, majs-, bomulls-, raps- och sockerbetsarter vilka var glyfosatresistenta. Men kampanjen med felaktig information la in en ny växel efter det att Världshälsoorganisationens (WHO) Internationella byrå för cancerforskning (IARC) publicerade en rapport i mars 2015, där man klassificerade glyfosat som en produkt som "sannolikt är cancerframkallande hos människor".

Interna företagshandlingar som Johnsons advokater hade fått tag i offentliggjordes i ett förfarande innan rättegången inleddes i mars 2017. De utgjorde grunden för den artikelserie "The Monsanto papers" som publicerades i den franska tidningen Le Monde i juni 2017. (Den finns på engelska här och här (på engelska). Ytterligare dokument avslöjades och offentliggjordes i augusti 2017 (de finns här på engelska).

Alla dessa Monsanto-dokument belägger en rikt finansierad, systematisk satsning på att misskreditera IARC:s arbete och till sist strypa dess finansiering. Man verkade genom ett nätverk med propagandister, frontgrupper och högerextremistiska "tankesmedjor" med kopplingar till kemiska, agrokemiska och livsmedelsföretag och deras lobbyister. Monsanto hotade oberoende forskare, placerade artiklar skrivna av spökskrivare i akademiska tidskrifter och skrämde och försökte "snärja" (ofta med framgång) tillsyns- och regleringsorgan på alla plan. I och med att Trump-administrationen tillträdde och att man fick en amerikansk miljöskyddsmyndighet (EPA) som satsar på att avskaffa arbetslagarnas och konsumenternas skydd och miljölagstiftningen övergick kampanjen till att bli ett ännu större angrepp mot folkhälsan, toxikologi- och cancerforskning. Monsanto-dokumenten följer de organisatoriska kopplingar som finns mellan glyfosat och företagets ansträngningar att bekämpa regleringen av andra miljögifter som finns överallt på våra arbetsplatser och i våra liv.
Monsanto har utvidgat sin offensiv för att rikta in sig på och försöka tysta ner kritiker i det civila samhället. Tidigare i år, krävde Monsantos advokater, i samband med en annan liknande rättegång mot företaget, att nätkampanjorganisationen Avaaz skulle överlämna alla interna kommunikationer som nämnde företaget eller glyfosat och detta "utan inskränkning".

Ledamöter i Europaparlamentet genomförde i oktober förra året en särskild utfrågning för att göra en bedömning av EU:s tillsyns- och översynsförfaranden mot bakgrund av första kapitlet i Monsanto-dokumenten. Det räckte dock inte till för att förhindra att tillståndet för användning av glyfosat skulle förlängas en månad senare. Nu när företagets dokument är offentliga borde utfrågningarna återupptas, både i Europa och i resten av världen.