Home

Inga rättigheter för personalen på Marriotts paradis i Bali

15.08.18 Urgent Action
Utskriftsvänlig version

Globala hotelljätten Marriotts femstjärniga W-hotell i Bali-Seminyak i Indonesien lovar gästerna en "vistelse i paradiset". Men det är knappast ett paradis för anställda på hotellet som försöker utöva sina grundläggande rättigheter.

Ca 40 procent av hotellets personal har osäkra tidsbegränsade anställningsavtal. De lever under ständigt hotet att avtalen inte förnyas och har jobbat tolvtimmarsskift utan övertidsersättning. I januari i år började de anställda bilda en fackförening. De registrerade sitt fack hos myndigheterna 31 januari och anslöt sig till IUL:s indonesiska hotell- och turismmedlem FSPM.

Fackmedlemmarna utsattes genast för påtryckningar från arbetsgivaren, som försöker få dem att gå ur facket - det är inte svårt att skrämma den som är anställd på ett förnybart korttidsavtal. Och 2 mars stängdes klubbens ordförande Augus Sarwatama av från jobbet, i en absurd process där en rent intern facklig angelägenhet förvandlades till något som påstods skada hotellverksamheten.

AugusILO2Sarwatamas anställningsavtal löpte ut 31 juli - och plötsligt stod personalen utan sin demokratiskt valda fackordförande, deras fack var fortfarande inte erkänt som motpart av arbetsgivaren, och inga rutiner fanns för avtalsförhandlingar. Vad är Marriotts femstjärniga formel för en paradisö? Osäkra anställningar, inget fack, obetald övertid, ingen rättssäkerhet och inga rättigheter för arbetstagare.

KLICKA HÄR FÖR ATT SKICKA ETT PROTESTBREV TILL MARRIOTT, världens största hotellkedja, och kräv att de respekterar mänskliga rättigheter på sina hotell och ser till att fackordföranden Agus Sarwatama återanställs och de mänskliga rättigheterna respekteras till fullo på W-hotellet i Bali-Seminyak.

Den trakasserade fackordföranden på W-hotellet i Bali-Seminyak, Agus Sarwatama, när han talar på ett möte om hållbar turism på ILO i Genève 29 maj.