Home

Jury fäller Monsanto för att ha dolt glyfosatrisk i historiskt mål i Kalifornien

21.08.18 News
Utskriftsvänlig version

Juryn i rättsmålet Dewayne Johnson mot Monsanto Co  fäller företaget för att ha hemlighållit riskerna med glyfosat, världens mest använda växtbekämpningsmedel, och beviljar en obotligt sjuk trädgårdsarbetare 289 miljoner USD i skadestånd.

Det historiska juryutslaget 10 augusti i San Francisco får stor betydelse för de drygt 4 000 liknande fall som redan registrerats i USA med påstådd koppling mellan glyfosat och blodcancerformen Non-Hodgkins lymfom.

Monsanto har naturligtvis sagt att de tänker överklaga domen. Innan Monsanto köptes av Bayer hade företaget satt undan 258 miljoner USD för rättstvister. Bayer hade satt av 447 miljoner USD.
Utifrån det stora antal interna handlingar som företaget offentliggjort för första gången i samband med rättegången slog juryn fast att Monsanto kände till de eventuella hälsoriskerna med glyfosatexponering, men ändå agerade med "ont uppsåt eller hämmande" när det inte varnade allmänheten. I företagshandlingarna dokumenteras en långdragen kampanj från Monsantos sida för att misskreditera fristående forskning, snärja regel- och tillsynsmyndigheter och stoppa finansieringen av Världshälsoorganisationens internationella center för cancerforskning, IARC.

Monsantos vice vd Scott Partridge kritiserade domen och gick till attack mot IARC som han beskyllde för korruption, för att de "inte gör några test, inte analyserar, inte har några laboratorier" - alltså följer exakt samma rutiner som de tillsynsmyndigheter som Monsanto konstant försökt påverka i årtionden och som förlitar sig på industrins egen forskning. I november 2015 rekommenderade europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet att glyfosat åter skulle tillåtas och förslog rentav en höjning av exponeringsgränsen utan att avslöja vilka källor förslaget grundades på.

I rättegången i USA sa Dewayne Johnson: "Jag skulle aldrig ha sprejat produkten på skolgårdar eller runt människor om jag vetat att den var farlig. Det är oetiskt. Det är fel."