Home

Finska livsmedelsarbetare strejkar för att försvara anställningsskyddet

01.10.18 News
Utskriftsvänlig version

Mer än 4 500 medlemmar i finska livsmedelsarbetarförbundet SEL går ut i strejk på 15 arbetsplatser den 3 oktober. De strejkande kräver att regeringen drar tillbaka ett förslag som gör det enklare för företag med färre än 20 anställda att sparka personal.

Den föreslagna försämringen av anställningsskyddet på mindre företag innebär enligt förbundet att de drabbade arbetstagarna hamnar i en permanent otrygg situation. Det handlar om att institutionalisera diskriminering och försöka få arbetstagare att avstå från att gå med i facket, utse förtroendevalda eller ta upp arbetsmiljöproblem, eftersom de är rädda för trakasserier.

Stridsåtgärderna gäller runt en femtedel av personalen på företag som omfattas av SEL:s kollektivavtal och är inriktade på stora arbetsplatser, bland annat regionala och transnationella företag, även om de allra flesta företag i den finska livsmedelsindustrin har högst 20 anställda. SEL varnar för att förslaget är första steget på väg mot att slopa anställningsskyddet på samtliga företag, oavsett storlek.

IUL-förbunden PAM och PRO kommer även att delta i strejken, som omfattar de flesta av den finska centralorganisationen FFC:s medlemsförbund och några tjänstemannacentralorganisationen STTK. SEL är beredda att trappa upp stridsåtgärderna om regeringen inte tar tillbaka förslaget.