Home

Vi bygger upp facket: unga arbetstagares styrka

10 January 2019 News
Utskriftsvänlig version

Som svar på alla de medlemsförbund som kände att vi systematiskt och på allvar behöver organisera och rekrytera unga arbetstagare beslutade IUL-kongressen 2017 att inrätta en kommitté för unga arbetstagare - ungdomskommittén - och se till att arbetstagare under 35 år är representerade i IUL:s styrande organ. Efter IUL:s konferens för unga arbetstagare i augusti 2017 bildades en specialgrupp av unga arbetstagare som ska gå i spetsen för inrättandet av IUL:s ungdomskommitté, som håller sitt konstituerande möte i april i år.


IUL:s ungdomskommitté kommer framför allt att uppmuntra delningen av framgångsrika exempel på organiseringen av unga arbetstagare. I samarbete med specialgruppen och IUL:s regionorganisationer har sekretariatet gjort en sammanfattning av medlemsförbunds erfarenheter av framgångsrik organisering, mobilisering och aktivering av unga arbetstagare. Sammanfattningen är avsedd för publicering.


Klicka här  för att ladda ner IUL:s broschyr om unga arbetstagare.