Home

Avtal efter ihållande mobilisering mot aggressiva omstruktureringar på Nestlé Tyskland

10.01.19 News
Utskriftsvänlig version

Sedan juni 2018 när Nestlés omstruktureringsplaner för Tyskland (på engelska) blev kända i hela sin vidd har NGG mobiliserat för aktioner och solidaritet bland medlemmarna under slagordet "människor före vinster". De senaste månaderna har flera protestaktioner och arbetsnedläggelser ägt rum på de tyska Nestléanläggningarna. I oktober reste runt 400 Nestléanställda från hela Tyskland till Schweiz för att delta i en demonstration (på engelska) med internationell uppbackning utanför Nestlés huvudkontor.

Engagemanget och solidariteten har nu gett resultat i form av ett heltäckande avtal om åtgärder för en reglering av omstruktureringen, som undertecknades i mitten av december efter långa och svåra förhandlingar. Åtgärderna omfattar ekonomisk kompensation, förtida pension för anställda över 55 år, ekonomiskt stöd för yrkesutbildning och inrättandet av så kallade "omplaceringsföretag" som säkrar kontinuiteten i anställningarna under en ettårsperiod samt tillhandahåller utbildning och omställningsstöd.

Avtalet gäller för alla anställda som drabbas av nedläggningarna 31 januari av anläggningarna i Ludwigsburg och Weiding samt den planerade omstruktureringen i Lüdinghausen och Biessenhofen.

NGG understryker att det var tack vare solidariteten mellan de tyska och internationella Nestléanläggningarna som resultatet kunde nås.