Home

Arbetarna på Coca-Cola Indonesien har orubbat förtroende för trakasserade fackledarna

08.02.19 News
Utskriftsvänlig version

Arbetarna på Coca-Cola Indonesien som kämpar för fria och demokratiska fack har orubbat förtroende för sina fackliga ledare som trakasseras av arbetsgivaren. På ett stormöte med medlemmarna 5 februari omvaldes Lutfi Arifiyanto som ordförande för SBMCC, det fria facket på Coca-Cola Indonesien i Bawen på Java.
Tre dagar efter att Lutfi valts till ordförande på fackföreningens konstituerande möte i februari 2017 fick han veta att han omplacerats till en distributionsanläggning 17 mil från fabriken i Bawen. Han vägrade godkänna omplaceringen eftersom den bröt mot hans medlemmars grundläggande rättighet att fritt välja sina fackliga ledare. Då han vägrade att låta arbetsgivaren ta ifrån honom hans internationellt erkända rättigheter blev han formellt uppsagd 21 november 2017.
Sedan uppsägningen har Lutfi hindrats från att komma in på fabriken, vars arbetare utsett honom till sin företrädare, och arbetsgivaren låter honom inte delta i mötena med facket.
Arbetarnas stabila stöd för fackordföranden på fabriken i Bawen kommer efter händelserna i juni i fjol när Atra Narwanto omvaldes som ordförande för den fria fackföreningen SBCCD på företagets distributionscentral i Cibitung. Atra stängdes av från jobbet 2015 och sparkades året därpå som ett led i arbetsgivarens offensiv mot arbetarna på Cola i Indonesien som protesterat mot det auktoritära arvet från militärdiktaturen genom att organisera sig i demokratiska fackföreningar. Precis som Lutfi hindras han systematiskt från att träffa sina medlemmar och arbetsgivaren vägra att möta facket med honom närvarande, vilket är ett flagrant brott mot ILO:s konventioner och rättspraxis.
Coca-Cola Indonesien fortsätter att trakassera de fria fackens ledare och medlemmar. Den senaste incidenten var på verksamheten i Bandung i november 2018 när generalsekreteraren, biträdande generalsekreteraren och den kommunikationsansvarige i det nybildade fria facket SPMCC sas upp inom ramarna för ett ”frivilligt” övertalighetsprogram som riktades enbart mot fackmedlemmar. Rättighetskampen på Coca-Cola går vidare med stöd från IUL-medlemmar i Indonesien och resten av världen.