Home

IUL:s workshop om klimatförändringen: trygga, stabila jobb förutsätter insatser på klimatområdet

17.05.19 News
Utskriftsvänlig version

På IUL:s workshop om klimatförändringen i Omaha i USA 6-7 maj diskuterade deltagare från 18 länder fackets uppgift och ansvarsområden inom jordbruk, kött och mejeri i samband med den globala uppvärmningen. Klimatpåverkan från de här tre branscherna är mycket stor och de som arbetar i dem står inför en framtid full av utmaningar för både produktion och sysselsättning.

Deltagarna konstaterade att utsläppen av växthusgaser måste minska rejält om vi ska säkra hållbara jobb inom jordbruks-, kött- och mejeriproduktionen, och att facket måste börja organisera för att påverka övergången till en hållbar produktion som tryggar rättigheter, försörjningsmöjligheter och hållbara samhällen. Workshoppens fokus låg på den intensiva animalieproduktionens klimatpåverkan. Upp till 40 procent av alla utsläpp kommer från jordbruket, och kött och mejeriprodukter är de främsta utsläppskällorna inom sektorn. Intensiv monokultur, subventionerad överproduktion, oljebaserad konstgödsel och farliga bekämpningsmedel, samt handels- och investeringsavtal som tjänar jordbruksindustrins intressen utgör grunden för ett system som fråntar lantarbetarna deras mänskliga rättigheter och dömer miljontals människor till ett liv i fattigdom. Det är ett system som är skadligt för både samhälle och miljö – men det levererar jobb till fackmedlemmar i kött- och mejeriindustrin.

Deltagarna på workshoppen var eniga om att förhandlingar om nya jobb och ändrade produktionsmetoder behövs för att säkra kött- och mejeriarbetarnas rättigheter och intressen i framtiden. För att detta ska kunna ske måste utbildnings- och kommunikationsresurser utformas för medlemsförbunden och deras medlemmar, och vi måste formulera krav på en rättvis övergång till klimatvänliga jobb för avtalsförhandlingarna.

IUL:s klimatpolitik ska integreras med de pågående insatserna för att försvara demokratin, rätten till mat och de grundläggande rättigheterna på arbetsplatsen. IUL ska identifiera bundsförvanter i kampen för en klimatvänlig produktion och sträva efter samarbeten med den växande folkrörelse av unga som kräver en rättvis och hållbar värld.

Ytterligare insatser i övriga IUL-sektorer planeras i syfte att åstadkomma en konsekvent och sammanhängande klimatpolitik med tillhörande program.