Home

Globalt avtal om hållbara jobb i Unilevers produktion

20.05.19 News
Utskriftsvänlig version

Den 10 maj i London undertecknade IUL, IndustriALL och Unilever ett avtal som skyddar alla som arbetar inom Unilevers produktion mot eventuell negativ människorättslig påverkan i samband med tidsbegränsade anställningskontrakt.

Det gemensamma åtagandet om hållbara jobb på Unilevers fabriker är ett rättighetsbaserat löfte med utgångspunkt i följande erkännande: ”Tidsbegränsade kontrakt och tredjepartsanställningar genom bemanningsföretag riskerar dock att fråntaga arbetstagarna de skyddsanordningar och rättigheter som anges i ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag.” Avtalet räknar upp de människorättsliga riskerna med tidsbegränsade anställningar, oavsett om arbetstagaren är anställd direkt av Unilever eller genom en tredjepartsleverantör (bemanningsföretag), inklusive risker rörande facklig representation och kollektiv förhandlingsrätt, likabehandling, tillgång till socialförsäkring och rätten till en bra arbetsmiljö.

Avtalet sätter stränga gränser för tidsbegränsade anställningar i produktionen, som endast får användas för arbetsuppgifter av engångskaraktär, och poängterar att anställningsformen inte får användas på sätt som underminerar tillsvidareanställning. Så kallade nollkontrakt tillåts inte. Det gemensamma åtagandet föreskriver: ”Tidsbegränsat anställda ska i god tid informeras om sina arbetsscheman och inte kvarhållas som jour utan betalning på ett sätt som hindrar dem från att åtaga sig annat arbete.”

Ett förfarande för kontinuerlig människorättsinriktad företagsbesiktning föreskrivs. Detta sker genom dialog och förhandlingar med IUL och IndustriALL och deras medlemmar, som utgör en överväldigande majoritet av de fackligt organiserade anställda hos Unilever världen över. Avtalet ger en plattform för förhandlingar på samtliga nivåer om hur användningen av tidsbegränsade anställningar i produktionen påverkar rättigheterna om facket vill ta upp frågan med arbetsgivaren. Sysselsättningens utveckling och avtalets tillämpning blir föremål för kontinuerlig översyn.

Från vänster: IndustriALL:s generalsekreterare Valter Sanches, Unilevers vd Alan Jope och IUL:s generalsekreterare Sue Longley undertecknar avtalet på Unilever House i London.

KLICKA HÄR för att läsa avtalet.