Home

Världslivsmedelsdagen 2009

22.10.09 News
Utskriftsvänlig version

Anständigt arbete är nyckeln till livsmedelstrygghet

Med anledning av Världslivsmedelsdagen 2009 uppmanade IUL alla FN-organ och andra mellanstatliga grupper som arbetar med livsmedelstrygghet att försäkra sig om att anständigt arbete i jordbruket sätts i centrum för strategier för att skapa global livsmedelstrygghet och maträttigheter för alla.

Generalsekreterare Ron Oswald förklarade: "Alltför ofta bortser man från lantarbetarnas bidrag. FN-organ som livsmedels- och jordbruksorganisationen FAO tar bara hänsyn till småbrukarnas roll och behov och det är inte tillräckligt. Nästan hälften av dem som jobbar inom jordbruket är anställda. Även om de bara är tillfälligt anställda eller säsongsarbetare med osäkra jobb så har de en arbetsgivare. De här arbetarna har ofta ingen livsmedelstrygghet alls, trots sitt bidrag till världens livsmedelsförsörjning, och deras arbetsvillkor är vidriga. Att säkra deras livsmedelstrygghet genom att låta dem omfattas av grundläggande mänskliga rättigheter som rätten att tillhöra och företrädas av en fackförening måste bli en hörnsten i alla försök att lösa matkrisen i världen idag. Då kan de här arbetarna bidra till världens livsmedelsförsörjning och dessutom förse sig själva och sina familjer med mat.

Lantarbetarfackgruppens samordnare talade på ett möte om jordbruket och livsmedelstrygghet som arrangerats av Schweiz’ regering och påpekade då att dagslöner på 1 USD gör det omöjligt för många plantagearbetare att skaffa mat åt sina familjer.

På Asien- och Stillahavsregionens möte för livsmedels- och dryckesindustrin (Bangkok, 15 oktober) uppmanade medlemsförbunden världens regeringar att sätta fackliga rättigheter i centrum för insatserna mot världssvälten. I ett uttalande som godkändes av mötet sägs följande: "Om arbetstagare saknar tydlig tillgång till rätten till mat är sannolikheten liten att världssvältens globala problem kan lösas. Regeringar och företag som inte låter arbetstagarna organisera sig i fria fackföreningar för att tillvarata sina rättigheter och intressen medverkar därför till att befästa världssvälten. Långsiktig livsmedelstrygghet kan i slutänden bara åstadkommas med hjälp av maträttigheter och livsmedels- och lantarbetarfack."

Samma budskap upprepades av medlemsförbund som medverkade i nationella evenemang med anledning av Världslivsmedelsdagen. Martin Siecker från FNV-Bondgenoten påpekade att "låga löner och osäkra jobb hade lett till att de arbetare som förser världen med mat själva saknade möjlighet att skaffa mat åt sig och de sina."