Home

Stöd den feministiska strejken i Schweiz

11.06.19 News
Utskriftsvänlig version

Den 14 juni 2019 strejkar kvinnor i hela Schweiz, hemma och på jobbet. Strejken – som är öppet feministisk och har brett stöd från fackföreningar (inklusive schweiziska IUL-förbundet Unia), civila samhällsorganisationer och olika politiska partier – följer i spåren av den historiska strejken 14 juni 1991. Den gången gick en halv miljon kvinnor i strejk under parollen ”Om kvinnan vill står allting still” och krävde handling för att slutligen infria löftet om jämställdhet i en grundlagsändring ett årtionde tidigare. Som svar på strejken antogs en federal lag om jämställdhet som bland annat fastställde rätten till mammaledighet och skydd mot våld i hemmet.

Trots de rättsliga framstegen utsätts kvinnor i Schweiz fortfarande för avsevärd diskriminering. Schweiziska kvinnor tjänar i genomsnitt 19 procent mindre än män. De har oproportionerligt ofta osäkra anställningskontrakt och drabbas oftare av arbetslöshet. Kvinnor sparkas fortfarande efter att de tagit mammaledigt. Och mammor arbetar 53 timmar i hemmet och familjen varje vecka, jämfört med 19 timmar för pappor. Varje månad mördas två kvinnor av sin nuvarande eller tidigare partner. Och var femte kvinna utsätts för våld någon gång i livet. Schweizisk asylrätt tar inte hänsyn till könsrelaterat våld i flyktingens ursprungsland, under migrationen eller i Schweiz.

Återigen är det dags att visa att inget land kan fungera utan kvinnor, att kräva konkreta åtgärder för att utmana den patriarkala kultur som ger näring åt ojämlikhet och förtryck och att fördöma den nyliberala politik vars första offer är kvinnor. Här är några av strejkens krav (på franska, tyska eller italienska): tillämpning i praktiken av principen om lika lön för likvärdigt arbete; erkännande av värdet av så kallade ”kvinnojobb”; regularisering av och rättsligt skydd för migrerande kvinnliga arbetstagare; socialförsäkring och pensioner som är tillräckliga för ett anständigt liv; och en heltäckande nationell politik för att stoppa könsbaserat våld och diskriminering.
Strejken är också en möjlighet för kvinnor i Schweiz att visa solidaritet med sina medsystrar i resten av världen, kvinnor som utsätts för våld och vars rättigheter åsidosätts, och som dessutom exploateras på jobbet i en omättlig jakt på profit.

I april 2019 ställde sig IUL:s kvinnokommitté solidariskt bakom kvinnostrejken. Vi uppmanar alla medlemsförbund att visa sitt stöd genom att skriva till Unia ([email protected]) innan 14 juni.